Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utlysning i civic tech öppen för ansökningar

Publicerad: 7 april 2020

Vinnovas erbjudande inom civic tech, som handlar om digitala tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och det offentliga, är nu öppen för ansökningar. Den lämpar sig för projekt som vill använda öppen förvaltning och medborgarengagemang för att ta sig an coronakrisen.

Civic tech handlar om att med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning utveckla nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor.

Erbjudandet lämpar sig bland annat för projekt som mer långsiktigt vill använda öppen förvaltning och medborgarengagemang för att ta sig an coronakrisen. Det kan handla om lösningar som bland annat:

  • Bygger förtroende mellan det offentliga och medborgare, inklusive genom att nå sårbara grupper med information.
  • Öppenhet om prognosmodeller och data som påverkar det offentligas strategier.
  • Digitala plattformar eller appar för att hålla medborgarna informerade, möjliggöra allmänhetens deltagande eller erbjuda öppna data. 
  • Digital eller crowdsourcad leverans av offentliga tjänster.

Utlysningen är öppen fram till slutet av augusti.

 

Frågor?

Adrian Solitander

Handläggare

+46 8 473 31 42

Senast uppdaterad 7 april 2020

Statistik för sidan