Aktiv sommar i innovationspolitiken

Publicerad: 29 augusti 2019

Under sommaren har utvecklingen inom innovationspolitiken fortsatt med full fart. Här är ett urval av händelser som är intressanta att följa.

16 maj: Regeringen gav i uppdrag till de myndigheter som finansierar forskning att göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik. Analyserna ska lämnas in den 31 oktober. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

26 juni: Nystart för nationella innovationsrådet med nya ledamöter. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

30 juni-7 juli: Almedalsveckan. Bland annat höll Vinnova seminariet Kan innovation lösa klimatutmaningen?

25 juli: Regeringen lanserade fyra samverkansprogram med målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

30 juli: EU presenterade vilka experter som ska vara med och forma missions för Horizon Europe, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation. Bland experterna finns Allan Larsson och Johan Rockström från Sverige. Läs mer i på EU-kommissionens webbplats.

8 augusti: Regeringen tillsatte en ny forskningsberedning. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

<p>Så främjar vi innovation på flera sätt.&nbsp;</p>
<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>

Senast uppdaterad 29 augusti 2019

Statistik för sidan