Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hela system måste ställas om för att klara klimatutmaningen

Publicerad: 1 juli 2019

Kan innovation lösa klimatutmaningen? Det var temat för ett seminarium som Vinnova arrangerade i Almedalen på måndagen där flera av de mäktigaste personerna i Hållbarhetssverige medverkade.

Åsa Domeij, Anders Wijkman, Darja Isaksson och Niklas Wahlberg

Anders Wijkman är ordförande för Climate KIC, ett europeiskt initiativ som stödjer innovation som bidrar till att skapa en ekonomi som är klimatneutral. Han pekade på de enorma utmaningarna världen står inför och tog bland annat upp att det går åt enorma mängder material i den växande globala ekonomin, såsom cement, stål, aluminium, plast. Inom Climate KIC har man gått över allt mer till att titta på hur systemen kan förändras, snarare än enskilda mindre projekt. ”Om vi ska transformera ekonomin måste vi ändra system, det räcker inte med teknik på enskilda teknikområden.”

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson lyfte fram att Sverige är ett av världens mest innovativa länder. ”Vi har bolag och industrier med global räckvidd och företagen börjar nu investera för att lösa utmaningar.” Hon tog upp flera exempel på innovativa lösningar som Vinnova är med och finansierar som kan få stor betydelse, bland annat utveckling av metoder för stålproduktion som inte ger utsläpp av koldioxid och klimatneutral cementindustri. ”Men det vi gör nu räcker inte. Vi behöver få innovationslösningarna att gå i samma riktning snabbare, med gemensamma mål, inkluderande processer och transformativa satsningar. ”

Niklas Wahlberg, VP Societal Challenges and Solutions på Volvo Group, tog upp en ny lösning som Volvo utvecklat med elektrifierade, autonoma och uppkopplade lastbilar. Han pekade också på gruvdrift, där Volvo, LKAB och flera andra företag samarbetar för att göra gruvbrytning koldioxidfri och höja produktiviteten. ”Vi behöver förena miljönytta och affärsnytta och se till att det sker snabbare. Men det är inte bara tekniska lösningar som är viktiga. Utveckling av regelverk och affärsutvecklingsinnovationer är också viktigt. Kunderna har varit vana vid att handla upp transporttjänster, nu ska man handla upp lösningar istället. Det är ett annat sätt att tänka.”

Åsa Domeij började med att besvara frågan i rubriken för seminariet: ”Kan innovation lösa klimatutmaningen? Mitt svar är: Inte ensamt, men innovation, ny teknik och nya affärsmodeller kan göra att resan går lättare”.

Hon tog upp dilemmat att innovation ofta innebär en effektivisering som gör oss rikare och att vi då kan konsumera mer. Ny energiteknik som gör uppvärmning billigare kan till exempel innebära att butiker värmer större ytor. ”Därför behövs det politik som stöttar.”

Hon lyfte fram flera projekt som Axfood arbetar med, bland annat innovation med vegetarisk färdigmat och ett projekt där insekter föds upp för att användas till fiskfoder och därmed skapa mer hållbar sjömat.

Frågor?

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Se webbsändningen från seminariet

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 1 juli 2019

Statistik för sidan