Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsning på öppna data får Guldlänken 2019

Publicerad: 5 juni 2019

I Stockholmsregionen samverkar 26 kommuner i en bred satsning för nyttiggörande av öppna data för offentlig sektor, medborgare och näringsliv. Projektet tilldelas nu utmärkelsen Guldlänken 2019, The Swedish eGovernment Awards.

– Vi är väldigt glada över att ha vunnit Guldlänken och det betyder mycket att just samverkan var ett av nyckelorden i prismotiveringen. Priset är ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med August Wadström är projektledare för Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖdiS).

Genom projektet skapas gemensamma standarder, plattformar och samverkan som möjliggör att företag kan använda öppna data till bred samhällsnytta. Projektet har nära kontakt med näringslivet och arbetar utifrån användarnas behov av öppna data. Arbetssättet bidrar även till transparens och ökade förutsättningar för innovation och verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.

– Öppna data är ett område där svensk offentlig sektor ligger efter motsvarande länder och har länge gjort det. Samtidigt är potentialen i datadriven innovation enorm. ÖdiS angriper tillgängliggörandet av öppna data genom att utgå ifrån efterfrågan på datamängder. Det är ett exemplariskt tillvägagångssätt som underlättar för offentlig sektor att bedöma nyttan i att tillgängliggöra data, säger Adrian Solitander, jurymedlem i Guldlänken och handläggare på Vinnova.

– Jag hoppas att fler börjar använda sig av samma angreppssätt som ÖdiS. På så sätt kan vi få till stånd mer datadriven innovation för samhällsnytta i hela landet, tillägger Adrian Solitander.

Priset delas ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman den 11 juni under konferensen Offentliga Rummet, som pågår 10-12 juni i Västerås.

Motivering

”Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖdiS), tilldelas Guldlänken 2019.

Projektet ÖdiS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖdiS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.

De får vidare utmärkelsen för dess omfattande samverkan i en stor geografisk region där kommunförbundets medlemmar, invånare och näringsliv arbetat tillsammans. ÖdiS har ett prisvärt helhetsperspektiv med både regionalt och nationellt fokus som gör att lösningar och lärdomar kan spridas vidare samt ett inspirerande innovativt angreppssätt i hur projektet ska leda till användning av öppna data för ökad tillväxt i hela Stockholmsområdet.

ÖdiS är ett projekt som går före, som visar och bevisar kraften i att ha mod, behovet av färdledande kommuner, förbund eller regioner och allt som är möjligt när vi samverkar för att lösa morgondagens utmaningar med dagens alla möjligheter.”

Om Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

Bakom Guldlänken står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vinnova och Regeringskansliet.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Statistik för sidan