Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya lösningar för digital identitet ska öka säkerheten

Publicerad: 3 juli 2019

Vinnova satsar nu på utveckling av nya lösningar inom digital identitet och blockkedjor som kan bidra till ökad säkerhet och tillförlitlighet. Det handlar om bland annat blockkedja för CE-märkning, en lösning för att använda e-legitimation för fysisk id-kontroll och arkiveringsbara digitala underskrifter.

Digital identitet är en del av en samhällskritisk infrastruktur och en förutsättning för utveckling av nya tjänster, för både privatpersoner och företag. Blockkedjan har hittills haft tydlig påverkan på finansområdet, men tillämpningar finns nu inom allt fler områden.

Vinnova finansierar 15 projekt med sammanlagt 22 miljoner kronor som ska skapa prototyper inom områdena digital identitet och blockkedjor. Prototyperna ska även kunna demonstreras under projekttiden.

Exempel på projekt som får finansiering:

Blockkedja för CE-märkning, Cecheck AB
Genom att implementera blockkedjeteknik i CE-märkningsprocessens adderas ytterligare ett lager av trovärdighet och säkerhet.

Digital bärare av fysiskt ID, Verisec AB
Detta projekt kommer att utveckla prototyp med möjlighet att utnyttja befintlig e-legitimation för fysisk id-kontroll.

Blockkedjedriven öppen plattform för kollaborativ utveckling av läkemedel, Lunds universitet
Projektet ska skapa en prototyp av en öppen plattform för kollaborativ utveckling av läkemedel och effektiv hantering av tillhörande äganderätter och immateriella rättigheter.

Arkiveringsbara digitala underskrifter, IDsec Solutions AB
Projektet ska skapa förutsättningar för att på ett effektivt sätt kunna arkivera elektroniska underskrifter, vilket möjliggör stora besparingar jämfört med arkivering av pappersdokument.

En plattform för integritetsbevarande maskininlärning med hjälp av Ethereums blockkedja och smarta kontrakt, Scaleout Systems AB
Digitala system inom olika områden kommer i framtiden bygga på avancerad maskininlärning i sina AI-system. Projektet ska utveckla en plattform för integritetsbevarande och säker maskininlärning med hjälp av blockkedjeteknologi och smarta kontrakt som möjliggör säkra samarbetsformer. 

Se alla projekt här

Vinnova har även beslutat om finansiering av sex genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet. 

Frågor?

Tommy Schönberg

Handläggare

+46 8 473 30 30

Senast uppdaterad 3 juli 2019

Statistik för sidan