Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljarder till Sverige från Horisont 2020

Publicerad: 23 maj 2019

Sverige är ett av de tio mest framgångsrika länderna när det handlar om att beviljas medel från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Totalt handlar det om knappt 1,3 miljarder euro som gått till svenska aktörer under 2014-2018.

Horisont 2020 är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som bestäms av EU-kommissionen. Utlysningarna inom Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Den senaste rapporten från Vinnova visar att Sverige är framgångsrikt inom ramprogrammet, totalt 3,5 procent av de fördelade medlen, motsvarande 1,3 miljarder euro, har gått till svenska aktörer.

– Vi ligger på åttonde plats bland länderna och där har vi legat sedan starten på det här programmet. Om du tittar på beviljade medel per capita ligger vi lite lägre. Generellt kan vi säga att det går bra för Sverige, säger Jessica Umegård, nationell kontaktperson på Vinnova.

Framför allt är Sverige framgångsrika inom klimatområdet, som inkluderar fler aspekter som råmaterial. Ett annat framgångsrikt område är inom hälsa, där Karolinska Institutet i Stockholm är en stor europeisk aktör.

– Sedan finns det några områden där vi är starka och ser större möjligheter. Till exempel inom jord- och skogsbruksfrågor där vi har en stor potential. Även inom utmaningsområdet säkerhet har vi tidigare varit starka men nu tappat, säger Jessica Umegård.

De länder som är mer framgångsrika inom ramprogrammet är främst stora länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike, men även Nederländerna och Belgien går bättre.

– Vi har inte gjort någon analys av varför vissa länder går bättre, men kanske kan det vara att vissa utlysningar inte passar svenska deltagare eller att det redan finns stark svensk finansiering inom det området. Vi ligger på plats åtta och det är bra att ha höga förväntningar och förhoppningar, men sammanfattningsvis går det bra för Sverige, säger Jessica Umegård.

Läs hela rapporten Horisont 2020 - årsbok 2018 här

Vill du veta mer om hela EU:s budget, vart pengarna går och var de kommer ifrån? Nu kan du få en överskådlig bild av det här 

Senast uppdaterad 23 maj 2019

Statistik för sidan