Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI ska hjälpa banker med jämställd finansiering

Publicerad: 15 maj 2019

Ett AI-system som hjälper banker att finansiera innovativa entreprenörer jämställt och nya inkluderande affärsmodeller för filmbranschen. Det är två av 25 projekt som får finansiering för att öka jämställdhet och jämlikhet.

I satsningen finansierar Vinnova utvecklingen av innovativa lösningar som kan bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.

18 förberedelseprojekt får finansiering med mellan 300 000 och 400 000 kronor vardera och 7 innovationsprojekt får mellan 850 000 och 2,5 miljoner kronor vardera.

Exempel på projekt:

RIKARE II: Lärandealgoritmer för icke-diskriminerande finansieringsbeslut av innovativ verksamhet

Analyser har visat att genusstereotyper påverkar vilka entreprenörer som banker väljer att ge finansiering till. Projektet ska utveckla ett AI-system som underlättar för banker att finansiera innovation jämställt.
Koordinator: IMIT

Digitalisering av fysisk habilitering och rehabilitering

Projektet ska med en digital lösning modernisera och effektivisera fysisk habilitering och rehabilitering för att skapa egenmakt och självständighet hos individen.
Koordinator: Bacill Sverige AB

Kan filmbranschen bli mer jämlik och inkluderande genom analys av normers påverkan på branschens affärsmodeller?

Projektet ska undersöka normers påverkan på filmbranschens affärsmodeller och undersöka vad som kan påverka branschen att bli mer jämlik och inkluderande.
Koordinator: Ceretai AB

Här finns hela listan med projekt som får upp till 400 000 kronor

Här finns hela listan med projekt som får upp till 2,5 miljoner kronor

Frågor?

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 15 maj 2019

Statistik för sidan