Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatfokus i EU:s framtida satsningar på forskning och innovation

Publicerad: 28 mars 2019

EU har nått en preliminär överenskommelse om det kommande forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Mycket arbete och även förhandling om budget återstår, men det är redan klart att en stor andel av budgeten för 2021-2027 öronmärks till forskning och insatser för minskade klimateffekter.

EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas. Foto: Lukasz Kobus / EU

− Jag har deltagit i alla förhandlingar sedan femte ramprogrammet och det har alltid tagit närmare två år att komma överens. Nu blev det mindre än halva tiden. Det har inneburit många nattmanglingar och nu känns det skönt att det är över, säger Dan Andrée, senior rådgivare för Vinnova vid Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel.

Förhandlare för Europaparlamentet och EU-rådet nådde den 20 mars en uppgörelse som stärker utsikterna att Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation, kan vara på plats till 2021. Ett formellt godkännande av överenskommelsen väntas i april.

Budgetbeloppet för Horisont Europa fastställs sannolikt inte förrän mot slutet av 2019, men en betydande andel av budgeten kommer avsättas för klimatfrågor. Det gäller såväl medel till klimatforskning som till andra insatser som ska bidra till minskade klimateffekter. En nyhet är också att revisorer ska granska projektens verkliga påverkan på klimatet.

Hög ambitionsnivå med inriktning på relevans och effekt

EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas menar att Horisont Europa är det hittills mest ambitiösa ramprogrammet för forskning och innovation, och något som kommer att stärka europeisk hållbarhet, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Jämfört med det nuvarande programmet Horisont 2020 har förbättringar gjorts som ska maximera effekterna, relevansen för samhället och potentialen för banbrytande innovation.

− Jag välkomnar varmt den här överenskommelsen som ger ett starkt stöd för det nya europeiska innovationsrådet och våra forskningsagendor som baseras på viktiga frågeställningar. säger Carlos Moedas i ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Det europeiska innovationsrådet (EIC), är en idé som lanserades av Carlos Moedas 2017. EIC har i uppdrag att ta banbrytande innovationer från labb till marknad samt hjälpa startups och små och medelstora företag skala upp sina innovationer. Nu föreslås rådet få ytterligare motsvarande 20 miljarder kronor till 2020 för de testomgångar som genomförs innan Horisont Europa startar.

− Generellt har Horisont Europa ett större fokus på innovationer och genomslag vilket vi välkomnar, säger Dan Andrée.

Missions visar vägen till nytta

En annan nyhet är EU-omfattande forsknings- och innovationsuppdrag med fokus på samhälleliga utmaningar och industriell konkurrenskraft, så kallade missions. Överenskommelsen innehåller fem områden för missions och åtta partnerskapsområden för mellanstatliga och offentlig-privata samarbeten.

− För de flesta deltagare blir missions, eller uppdrag som det heter på svenska, den största nyheten. Förhoppningsvis kommer också allmänheten få mer information och intresse för forskning på EU-nivå om man verkligen kan visa att forskningen kommer till nytta i samhället, konstaterar Dan Andrée.

Om överenskommelsen godkänns formellt av Europaparlamentet och EU-rådet, inleds arbetet med att planera genomförandet av Horisont Europa. Ett arbete där Vinnova kommer delta aktivt som experter i programkommittéer.

Frågor?

Dan Andrée

Senior rådgivare

+46854515012,+3225455012

Karin Aase

Enhetschef

Senast uppdaterad 28 mars 2019

Statistik för sidan