Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Från vision till verkstad för framtidens hälsa

Publicerad: 26 november 2018

I en ny satsning på visionsdriven hälsa finansierar Vinnova 15 förberedelseprojekt som ska mobilisera arbetet med viktiga nationella utmaningar. Det handlar bland annat om att utforma världens hållbaraste sjukvård, säkra antibiotikatillgången och att hantera ungas psykiska ohälsa.

Projekten ska möta komplexa utmaningar där många aktörer behöver arbeta tillsammans för att skapa förnyelse på systemnivå.

- Genom att forma miljöer kring konkreta djärva visioner med ambitiösa mål så kan vi mobilisera olika delar av samhället för innovation. Vi behöver kunna möta de stora utmaningarna som vi står inför inom hälsoområdet. Ungefär på samma sätt som nollvisionen fungerat för trafiksäkerhetsarbetet, säger Elisabet Nielsen, som ansvarar för satsningen på Vinnova.

Projekt som får finansiering

Frågor?

Senast uppdaterad 18 november 2022

Statistik för sidan