Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

107 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: 14 november 2018

Delade bostäder där du kan hyra ytor och funktioner efter behov, automatiserade terrängmaskiner inom skogsbruket och nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner. Det är några innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekten får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation där företag, universitet och högskolor, offentlig sektor och andra aktörer samarbetar långsiktigt för att få fram nya lösningar som ska bidra till att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nu får åtta projekt finansiering i steg två i programmet där nya lösningar utvecklas och två projekt får finansiering i steg tre där lösningarna ska testas i verklig miljö och införas i större skala. Totalt får projekten dela på 107 miljoner kronor under två år.

Exempel på projekt:

Elastiska hem (Steg 2)
Utveckling av en tjänst för att skapa nya boendeformer som kombinerar digitalisering och ny teknik. Det handlar om bland annat delade bostäder, där det går att hyra rum, ytor och funktioner efter tid och behov, något som bland annat kan skapa en effektivare användning av ytor i bostäder och minskad resursförbrukning.
21 parter under leding av Kod Arkitekter

Automation för autonom terrängmobilitet (steg 2)
Projektet ska ta fram nya produkter för framtidens skogsbruk som tillämpar den senaste utveckling inom AI och självkörande fordon och anpassa dessa tekniker för terrängmaskiner, vilket kan leda till ökad produktivitet, mindre skogsmarkpåverkan och bättre arbetsmiljö.
16 parter under ledning av stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk

Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner (steg 3)
Ska utveckla nya, mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det handlar bland annat om ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Genom AI-analys av patientjournaler ska datasystem lära sig om vårdrelaterade infektioner och blir ett stöd för vårdpersonalen. Lösningen ska under projekttiden införas på minst två sjukhus.
8 parter under ledning av Stockholms läns landsting


Se alla projekt, projekten listas längst ner på respektive sida:

Projekt i steg 2
Projekt i steg 3

Frågor?

Andreas Netz

Enhetschef

+46 8 473 30 86

Senast uppdaterad 14 november 2018

Statistik för sidan