Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Solceller på lastbilar kan minska koldioxidutsläppen

Publicerad: 31 oktober 2018

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter, hållbara skolmåltider genom digitalisering och AI och psykosocial hälsa på arbetsplatsen. Det är några av 38 nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekten får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation där företag, universitet och högskolor, kommuner och andra aktörer långsiktigt samarbetar för att utveckla nya lösningar på samhällsutmaningar.

Finansieringen sker i tre steg där 38 projekt nu får dela på 17,6 miljoner kronor i ett första steg där projekten initieras.

Exempel på projekt:

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter
Projektet ska undersöka och testa potentialen för olika nya typer av solceller på lastbilar som kan användas för att driva lastbilen eller ladda batterier för lastbilen och därmed minska utsläppen av koldioxid.
Tre parter under ledning av Uppsala universitet

Hållbar skolmåltid genom digitalisering
Ska utveckla ett digitalt system som kan höja kvaliteten och minska svinnet från skolmåltider, genom att exempelvis låta eleverna ge feedback på maten i sina mobiltelefoner och välja maträtt i förväg och genom att personalen får statistik som hjälper planeringen.
Tre parter under ledning av RISE Research Institutes of Sweden

AI och psykosocial hälsa på arbetsplatsen
Utveckling av metoder för att mäta psykosocial hälsa i team på arbetsplatser, där datakällor analyseras med hjälp av artificiell intelligens. Metoderna ska göra det möjligt att tidigt upptäcka ohälsa och att utveckla stödverktyg för bättre arbetsmiljö.
Fyra parter under ledning av RISE Research Institutes of Sweden

Insekter som djurfoder
Ska skapa lokala cirkulära näringsflöden där insekter (larver) används som foder till djur, något som kan leda till positiva miljöeffekter, bättre djurhälsa och bättre produktionsekonomi.
Fyra parter under ledning av Hushållningssällskapet i Östergötlands Län

MinKOD; Lösningar för att möta behov hos tonåringar och unga vuxna med cancer
Projektet ska undersöka vilka nya innovativa vårdformer som krävs för att möta behoven hos tonåringar och unga vuxna med cancer, en patientgrupp som ofta faller mellan barn- och vuxenvård och som har sämre överlevnad än barn och vuxna med cancer.
Fyra parter under ledning av Karolinska Universitetssjukhuset

Se alla projekt här

Frågor?

Andreas Netz

Enhetschef

+46 8 473 30 86

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Statistik för sidan