Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Publicerad: 22 maj 2018

Vinnova satsar en miljard kronor under de kommande tio åren på testbäddar i offentlig verksamhet, där nya lösningar som möter samhällsutmaningar ska kunna utvecklas och testas. Satsningen ska bidra till att göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med att utvecklingen av varor och tjänster går allt snabbare och blir allt mer komplex. Vinnova planerar därför att under de kommande tio åren satsa 100 miljoner kronor per år per år, totalt en miljard, på ett nytt testbäddsprogram.

I ett första steg satsar Vinnova 60 miljoner i en utlysning som riktar sig till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för test och utveckling. Företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor och andra aktörer ska där kunna utveckla och testa innovationer i verkliga eller verklighetsnära miljöer. Det kan handla om exempelvis sjukvården, skolan, kollektivtrafiken eller annan offentlig verksamhet.

Förutom att främja innovativa lösningar som utvecklar välfärden, kan satsningen även bidra till nya affärsmöjligheter för svenska företag och till att göra Sverige mer attraktivt som innovationsland.

- Det svenska välfärdssystemet har potential att bli en internationellt attraktiv testmarknad, om vi kan etablera en samarbetskultur där innovation och utveckling är en del av verksamhetens vardag, säger Karin Eriksson, som ansvarar för programmet på Vinnova.

- Genom att satsa långsiktigt vill vi skapa förutsättningar att arbeta med samhällsutmaningar som kräver strukturomvandling, till exempel skiftet från sjukhustung vård till patientnära vård och egenvård, säger hon.

Satsningen är en del i regeringens initiativ Testbädd Sverige som är en kraftsamling för att nya idéer och lösningar ska testas i Sverige.

Frågor?

Karin Eriksson

Enhetschef

+46 8 473 31 09

Andreas Aurelius

Nationell expert

+46 8 473 30 87

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 22 maj 2018

Statistik för sidan