Pressmeddelande

Människorättsklinik ska ge utsatta grupper juridiskt stöd

Publicerad: 27 april 2018

En människorättsklinik som ger utsatta grupper juridiskt stöd, billiga bostäder som utformas utifrån de boendes behov och en nationell satsning på fysisk aktivitet i skolan för att förbättra barns skolprestationer och psykiska hälsa. Det är några av de 37 projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Människor som spelar fotboll i motljus

Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova utvecklingen av nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem, som ojämlikhet, utanförskap och utsatthet.

- Projekten har gemensamt att de ska skapa nytta för samhället. För att lösningarna ska efterfrågas av det offentliga och få spridning utvecklar flera av projekten metoder för att mäta effekterna för samhället, säger Judit Wefer, ansvarig för social innovation på Vinnova.

32 projekt får finansiering med mellan 200 000 och 300 000 kronor vardera. 5 projekt får mellan 500 000 och 3 miljoner kronor vardera.

Projekten får dela på totalt 21 miljoner kronor.

Exempel på sociala innovationer som finansieras genom satsningen:

Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter
Institutionaliserar samverkan mellan människorättsorganisationer och universitet så att grupper i samhället som är utsatta för människorättskränkningar får ökad tillgång till juridiskt stöd. Projektet leds av Civil Rights Defenders.

Bostäder med låga boendekostnader
Tar fram ny affärsmodell för billiga bostäder framtagna utifrån de boendes behov. Projektet ska motverka segregation genom att arbeta med integration på flera nivåer; bostaden, byggnaden, fastigheten, kvarteret och stadsdelen. Projektet leds av Sire Fastigheter Siretorp AB.

Modell för en social investering i samarbete
Tar fram programlogik för en nationell satsning på att integrera fysisk aktivitet i skolan på ett sådant sätt att barns och ungas skolprestationer och psykiska hälsa förbättras. Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting.

Värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa 
Ett digitalt stöd för konsumenter att kunna välja varor utifrån sina värderingar. Projektet leds av Consupedia.

Användarcentrerad digital effektmätning
Att mäta effekter av insatser för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden med digitala verktyg för att identifiera resultat och förbättra och följa upp insatser. Projektet leds av Rädda Barnen.

MagicNova - Super Skills at Work
Teknisk plattform för att skapa en plats i arbetslivet för personer med ”super skills” som på grund av funktionsvariation inte kommer in på arbetsmarknaden. Projektet leds av Instant Advisor Sweden AB.

Här finns hela listan med projekt som får upp till 300 000 kronor

Här finns hela listan med projekt som får upp till 3 miljoner kronor

Frågor?

Judit Wefer

Programledare Social Innovation

+46 8 473 31 38