50 miljoner euro extra för att stärka europeisk it-säkerhet

Publicerad: 22 februari 2018

EU-kommissionen satsar ytterligare 50 miljoner euro på it-säkerhet under 2018. Pengarna som inte skulle ha delats ut förrän 2020 flyttas nu till 2018 för att stärka EU:s möjligheter att säkra och utveckla sin digitala inre marknad. Målet är att utlysningen ska bidra till att skapa ett kompetensnätverk inom it-säkerhet och så småningom ett europeiskt forskningscenter.

Gallergrind med nyckel i låset

Pengarna i utlysningen kommer att delas ut till projekt som samlar olika aktörer inom området för att tillsammans bland annat skapa gemensam forskning, utveckling och innovation inom nästa generations it-säkerhet, samt minska fragmentiseringen när det gäller it-säkerhet inom EU.

Bakgrunden är att Europa idag är väldigt uppdelat inom det området, både när det gäller forskning, kompetens och investeringar. Satsningarna är spridda med för lite samordning, och det finns ett akut behov av att öka investeringstakten i tekniska innovationer som kan göra EU:s interna digitala marknad säkrare mot cyberattacker. Dessutom finns ett behov av att samordna de fragmenterade forskningsinsatserna. 

Utlysningen är öppen till den 29 maj.