Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Publicerad: 9 januari 2018

Vinnova och Sveriges kommuner och landsting (SKL) fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande åren.

Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

- Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i verksamheterna där man vågar prova nya sätt som leder till bättre lösningar för verksamheten och invånare, säger SKLs vd Vesna Jovic.

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som SKL och Vinnova etablerade 2015. Den nya överenskommelsen har ett tydligt fokus på införande av nya effektiva lösningar.

- Det är ofta svårt att få spridning av de innovationer som utvecklas i en kommun, landsting eller region. Här kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla metoder som underlättar spridning så att fler verksamheter kan införa nya effektiva lösningar. På så sätt bidrar vi till samhällsnytta, säger Leif Callenholm, tillförordnad generaldirektör Vinnova.

Den nya överenskommelsen pekar ut fyra viktiga samarbetsområden:

  • Stimulera innovation som adresserar aktuella samhällsutmaningar genom exempelvis digitalisering, innovationsledning och medskapande
  • Implementering genom insatser som stimulerar och underlättar införandet av potentiella innovationer
  • Spridning av innovationer som utvecklats inom ramen för tidigare överenskommelser såväl som andra satsningar
  • Kunskapsutveckling om innovation i offentlig verksamhet genom omvärldsbevakning, lärande nätverk, forskningsinitiativ och mätmetod

Överenskommelsen kompletteras med en gemensam handlingsplan för konkreta insatser och aktiviteter.

Frågor?

Jonny Paulsson

Handläggare

+46 8 473 32 42

Klas Danerlöv, SKL

Handläggare, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

+46 8 452 78 24

Senast uppdaterad 9 januari 2018

Statistik för sidan