Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Angående debatt om falska nyheter

Publicerad: 11 januari 2018

Vinnova finansierar ett antal projekt för utveckling av innovativa digitala tjänster för produktion och konsumtion av nyhetsmedia, som mött stort intresse. Här förklarar vi bakgrunden till satsningen.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att finansiera forskning och utveckling för att bidra till hållbar tillväxt och för att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft

Digitaliseringen skapar stora utmaningar för många olika branscher samtidigt som det skapas stora möjligheter för innovation. Vinnova gör därför en särskild satsning som ska stödja digital transformation inom olika sektorer.

Ett område bland flera som påverkas starkt av digitaliseringen är mediebranschen och ett av de tematiska områden vi satsat inom handlar om utveckling av nya tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Bland projekten som får finansiering finns bland annat ett som ska utveckla en digital plattform som kan motverka att falska nyheter får stor spridning. 

Satsningen har gjorts genom en öppen utlysning där företag och andra aktörer har kunnat ansöka. Det är medieföretagen själva som tagit initiativ till projekt för att utveckla lösningar på behov de ser inom sina verksamheter och aktörerna äger själva resultaten av projekten.

Ansökningarna har gjorts i konkurrens där de projekt som rankats högst utifrån kriterierna i utlysningen har beviljats finansiering. Här finns information om hur det går till att söka och få finansiering från Vinnova

Inom utlysningen finansierades denna gång åtta projekt inom mediatech. Här kan du läsa om projekten

Frågor?

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Ylva Strander

Enhetschef

+46 8 473 31 78

Senast uppdaterad 11 januari 2018

Statistik för sidan