Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Satsning på regionala innovationsmiljöer

Publicerad: 19 september 2017

Nu satsar Vinnova på att bygga upp flera nya internationellt konkurrenskraftiga regionala innovationsmiljöer.

Inom programmet Vinnväxt finansierar Vinnova på initiativ där företag, högskolor, kommuner och andra aktörer samarbetar inom forskning och innovation.

Finansiering ges i upp till tio år och målet är att initiativen inom den tiden ska etableras som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Den 2 oktober öppnar möjligheten att ansöka om finansiering av nya initiativ. Det går att få stöd med mellan två och åtta miljoner kronor per år, med start i januari 2019.

- Vi väljer ut de initiativ som har bäst förutsättningar att nå framgång. Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar inom områden där regionerna ligger i framkant, säger Andrea Råsberg, programledare för Vinnväxt.

Initiativen som får finansiering ska bidra till hållbar tillväxt och till att nå målen i Agenda 2030.

Det finns i idag 14 regionala innovationsmiljöer inom Vinnväxt runt om i landet, bland andra Robotdalen i Västerås, Framtidens Bioraffinaderi i Örnsköldsvik och Smart Textiles i Borås.

Frågor?

Andrea Råsberg

Handläggare

+46 8 473 31 59

Senast uppdaterad 19 september 2017

Statistik för sidan