Almedalen: Hållbara innovationer kräver mod och ledarskap

Publicerad: 3 juli 2017

Det var fullsatt i lokalen när Vinnova på måndagen arrangerade seminariet ”Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation”, med utgångspunkt i målen för Agenda 2030.

Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren inledde och talade bland annat om att det handlar om att hela tiden utvecklas och att Vinnova finansierar utvecklingsprojekt där aktörer arbetar tillsammans för att möta utmaningarna.

Johan Hassel, vd för Global Utmaning och ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation tog upp de fokusområden för framtiden som Agenda 2030-delegationen identifierat, som bland annat handlar om kunskap och innovation. "Stora företag och många myndigheter ligger långt fram och tänker långsiktigt, men många bolag ligger långt efter. Vi behöver dela erfarenheter, resurser och innovation".

Martin Anderlind, Head of Business Development vid Northvolt berättade om företagets planer på att bygga en ny stor batterifabrik i Sverige. "Allting kommer bli elektrisk, från motorsågar till flygplan. Då behöver man kunna lagra och transportera el och för det behövs batterier". Han framhöll att Sverige har stora fördelar genom tillgång till fossilfri billig el och närhet till de metaller som behövs vid tillverkningen.

Elin Frendberg, vd i Swedish Fashion Council, berättade bland annat om ett samarbetsprojekt där man tränar datorer att förstå vad som händer på en catwalk och skicka den informationen till produktionen. På det sättet kan modebranschen bli bättre på att förutspå konsumenternas efterfrågan och därmed minska överproduktionen.

Hälsa och välbefinnande är ett av de 17 målen i Agenda 2030. Vivianne Macdisi, regionråd, (S) Region Uppsala berättade om innovation Akademiska, en testbädd för universitet och vården. Där testas nya innovationer och involvera medarbetarna, som kommit till stånd med hjälp av stöd från Vinnova.

Anders Lago, ordförande i HSB pratade om Living Lab – ett experimenthus där HSB i samarbete med bland andra Chalmers tekniska högskola testar nya lösningar. Där bor ett 30-tal personer och man provar bland annat solel, nya sätt att ta hand om avfall och nya material.

Therése Lennehag, Head of Responsible Investment på riskkapitalbolaget EQT, pratade om ansvarsfullt ledarskap, kopplat till innovation och tillväxt. "Vi vill att alla våra portföljbolag där vi har ett betydande ägande vet vad Agenda 2030 står för och vilken inverkar företaget har".