Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framgång för svenska småföretag i Horisont 2020

Publicerad: 27 juni 2017

Innovativa små- och medelstora företag (SME) är viktiga för Europas framtida tillväxt och har i Horisont 2020 fått ett eget finansieringsverktyg, SME-instrument. Svenska små- och medelstora företag har konkurrerat framgångsrikt i EU-kommissionens utlysningar inom Horisont 2020.

För att ytterligare främja denna målgrupp har Vinnova finansierat företag som hamnat över tröskelvärdet via vårt runners-up-program. I stängningarna av utlysningarna under våren 2017 har ett stort antal svenska företag hamnat högt på rankinglistorna.

Nya finanseringsmöjligheter

Under hösten 2017 är det ytterligare två stängningar i SME-instrumentet Fas 1 i Horisont 2020. Utöver de företag som beviljas medel från EU-kommissionen planerar Vinnova att finansiera maximalt sex företag per omgång via runners-up-programmet.

Vinnova kommer som tidigare att följa den beslutade rankinglistan, men begränsningar i tillgänglig budget kan komma att innebära att vi inte kommer att kunna finansiera alla småföretag som hamnar över tröskelvärdet.

Läs mer om SME-instrumentet på vår webbplats. 

Frågor?

Joakim Appelquist

Avdelningschef Internationellt samarbete, Stf GD

+46 8 473 30 98

Senast uppdaterad 27 juni 2017

Statistik för sidan