Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vill du lära dig mer om Horisont 2020?

Publicerad: 26 juni 2017

Vi ger kurser om hur du skriver en framgångsrik ansökan, hur programmet fungerar, legala och finansiella frågor samt mycket mer. Välkommen att ta del av vårt utökade kursutbud under hösten 2017 och våren 2018.

Horisont 2020 är världens största forskning och innovationsprogram med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Inför det sista arbetsprogrammet, Work Programme 2018-2020, erbjuder vi under hösten 2017 och våren 2018 ett utökat kursutbud. Kurserna vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, internationellt samarbete eller arbetar med support kring forskningsfinansiering. Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) för Horisont 2020 på Vinnova och kurserna hålls på svenska.

Deltagande är kostnadsfritt, men sent återbud och ”no show” debiteras med 2000 kr. Antalet platser är begränsat och kurserna förutsätter ett aktivt deltagande. För mer information om anmälan, se respektive kurs nedan och vårt kalendarium.

Våra kurserbjudande

 • Horisont 2020. Denna kurs erbjuder ett grundläggande gemensamt förmiddagspass där de olika delarna av programmet presenteras samt EU:s struktur och processer. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en ansökan och är indelad i två pass där man väljer antingen Samarbetsprojekt eller Marie Skłodowska Curie Action (MSCA). Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik.
 • Samarbetsprojekt Kursen vänder sig till dig som vill skriva en bättre projektansökan för samarbetsprojekt. Vi kommer bland annat att ta upp ansökningsförfarandet i Participant Portal, hur man bildar ett konsortium, utlysningsstrukturen samt utvärderingsprocessen.
 • Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) Denna kurs vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig ansökan inom MSCA. Vi kommer bland annat att ta upp frågan om varför man ska delta i ett MSCA projekt, nyckelfaktorer som kan vara avgörande för att du ska lyckas med sdn ansökan, terminologi/definitioner, tidsperspektivet och långsiktigheten.

  Datum: 14/9 och 21/11 anmälan för kursen i september kommer att öppna i slutet av augusti. Fler tillfällen ges under våren 2018

 • Grundkurs legala & finansiella frågor Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr programmet. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar också på EU-kommissionens ansökningsportal, och Grant Agreement.
  Datum: 26/9. Fler tillfällen erbjuds under våren 2018.
 • Rapportering och revision i Horisont 2020 Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med den ekonomiska rapporteringen av Horisont 2020-projekt. Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik. Datum: 4/10. Fler tillfällen erbjuds under våren 2018.

Övriga kurser  & workshops

Supportkontoret för små och medelstora företag, EU SME Support 2020 arrangerar två halvdags kostnadsfria workshops "Skrivarverkstad Horizon 2020" för dig som vill veta mer om bidraget "SME Instrument" i Horisont 2020 eller bestämt dig för att ansöka. Dagen är uppdelad i två delar:

 1. 10.00-10.20 Inledande översiktlig info om bidraget för dig som vill veta mer
 2. 10.30-14.45 Fördjupad del för dig som skall skriva en ansökan

Datum: Östersund 15 augusti och Umeå 16 augusti
Anmälan: EU SME Support 2020:s webbplats

 

Horisont 2020

Vinnovas kalendarium - anmälan Vinnovas kurser

Frågor?

Britta Fängström

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 36

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Senast uppdaterad 26 juni 2017

Statistik för sidan