Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sverige och Stockholm leder innovationsligan i EU

Publicerad: 22 juni 2017

Sverige tar återigen hem förstaplatsen i EU-kommissionens Innovation Union Scoreboard. Stockholm är dessutom den mest innovativa regionen i EU enligt undersökningen.

European Innovation Scoreboard är en årlig analys av forsknings- och innovationsprestandan i EU:s medlemsstater, i Europa och i Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryska federation, Sydafrika, Sydkorea och USA. Mätningen baseras på 27 innovationsindikatorer uppdelat på fyra huvudkategorier:

  • Ramvillkor för innovation
  • Investeringar i innovation
  • Innovationssatsningar
  • Effekter av innovation

EU-ländernas innovationsförmåga delas in i fyra grupper: Innovation leader, Strong innovators, Moderate innovators och Modest innovator. Sverige har de senaste åren legat i toppen av kategorin för "Innovation leaders" och gör det även i år följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien samt Tyskland.

Årets European Innovation Scoreboard visar också att Sverige har ett attraktivt forsknings- och innovationssystem, en hög andel innovativa små och medelstora företag samt att satsningarna på innovation har gett bra effekt på sysselsättningen i landet.

I ett globalt perspektiv tar Europa in på Kanada och USA men Korea och Japan drar ifrån, och Kina har den största ökningen.

Regional Innovation Scoreboard

Stockholmsregionen toppar dessutom den regionala mätningen som baseras på 220 regioner i EU. De mindre EU-länderna Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och Malta räknas som regioner och i analysen ingår även Norge, Serbien och Schweiz. Inte helt förvånande finns de mest innovativa regionerna i de länder som också är innovationsledande.

Mer information och statstik från den europeiska, regionala och globala analysen finns i EU-kommissionens European Innovation Scoreboard 2017. 

European Innovation Scoreboard

Pressmeddelande

Senast uppdaterad 22 juni 2017

Statistik för sidan