Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Datadrivna labb ska främja innovation

Publicerad: 21 juni 2017

Vinnova satsar åtta miljoner kronor på datadrivna labb som ökar möjligheterna att använda data för att utveckla nya innovationer. Bland projekten finns ett labb som ska fokusera på data om internetrelaterade bedrägerier, ett som ska främja användningen av miljödata i samhällsbyggnadsprocessen och ett labb som handlar om datadriven innovation för besök och upplevelser i staden.

Att använda data blir allt viktigare. Nyligen presenterade Regeringen strategin För ett hållbart digitaliserat Sverige, där det betonas att möjligheterna med datadriven och digitalt driven innovation ska tillvaratas.

Genom att öka tillgången till data och skapa effektiva metoder och verktyg för användning av data kan nya varor och tjänster skapas.

- Vi vill etablera synsättet att data är en avgörande del av den moderna infrastrukturen, som räls och vägar en gång fungerade. Många aktörer är duktiga på att samla information, men nyttan med data uppstår först när den används. På det området behöver vi bli bättre i Sverige, säger Erik Borälv, handläggare på Vinnova.

Projekten som får finansiering ska etablera nya datadrivna labb som ökar den nationella kapaciteten att använda data i innovationer. Fyra projekt får dela på åtta miljoner kronor över två år:

Internetdatalab, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS), 1,6 miljoner
Ett datadrivet labb inom området brottsprevention. Internetrelaterade bedrägerier utgör ett växande problem i det svenska samhället. Metoder och verktyg ska utvecklas för att med hjälp av data förebygga nätbedrägerier och erbjuda företag, organisationer och innevånare i Sverige ökad digital trygghet. Labbet drivs av IIS tillsammans med aktörer såsom Skatteverket, Läkemedelsverket och Bisnode.

Green Viz lab - Miljöhänsyn i den fysiska samhällsbyggnadsprocessen, RISE Interactive Institute AB, 2,7 miljoner
Miljödata är en strategisk samhällsresurs för företag, individer och myndigheter. Ökade insatser att använda miljödata (grön infrastruktur) i den fysiska planprocessen ger ökade miljövinster. Green Viz Lab skapar en fungerande digital infrastruktur som kan öka takten för att nå miljömålen. Deltagande partners är länsstyrelser, kommuner, myndigheter, forskningsinstitut och verksamhets- och tjänsteutvecklingsaktörer.

Datadriven innovation för stadens besök och upplevelser, Helsingborgs kommun, 1,5 miljoner
Under 2017 har Helsingborg lanserat en öppen stadshubb som ska göra det möjligt för vem som helst att få tillgång till sensorer i staden. Helsingborg vill bygga en programmerbar stad - en plattform som alla kan använda att utveckla tjänster på. På sikt kan plattformen täcka in alla områden i staden men i första läget fokuseras på frågor kopplade till besök och upplevelser. Många nya aktörer kan bidra med innehåll via sensorer, beacons och databaser, och utveckla tjänster och innovationer.

Svenska utbildningsdata - Datadriven innovation för världsledande utbildning, Kungliga tekniska högskolan, 2,2 miljoner
Digitaliseringen av utbildningssektorn leder till stora mängder data. Sådana utbildningsdata kan användas för att förbättra undervisning och utbildning. Det gäller individens lärande, utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. Exempelvis kan data ge empiriskt stöd för pedagogiska insatser, fånga hur miljön påverkar lärandet och användas i nya verktyg till studenter, lärare och utbildningsanordnare.

Frågor?

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 21 juni 2017

Statistik för sidan