Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Brexit negativt för svensk forskning och innovation

Publicerad: 15 juni 2017

Mindre budget för forskning och innovation och minskad forskarrörlighet mellan länderna. Det kan bli resultatet när Storbritannien lämnar EU.

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att ta reda på vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kan få för vårt innovations- och forskningssamarbete. En första bedömning av möjliga konsekvenser har nu gjorts.
Storbritannien har varit mycket tongivande i det europeiska forskningssamarbetet, delvis på grund av landets storlek och röststyrka, delvis på grund av sin högkvalitativa forskning vilken inkluderar ett mycket högt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation. 

Utträdet av Storbritannien ur EU kommer att innebära att Sverige förlorar stödet av ett av de mest likasinnade länderna när det gäller forskning och innovation. Det kan försvaga Sveriges position i förhandlingen om kommande ramprogram. Risken för en lägre budget för nästa ramprogram och en inriktning som inte passar Sverige lika bra som tidigare kan innebära mindre intresse för svenska aktörer att delta i ramprogrammet.

- Risken för det minskar om Storbritannien blir associerat vilket innebär att de får en observatörsroll i ramprogrammets programkommittéer. Men huruvida Storbritannien kommer att vilja och kommer att kunna få till ett associeringsavtal med EU är oklart och har stor inverkan på vilka konsekvenserna blir för Sverige, konstaterar Dan Andrée chef på Vinnovas Brysselkontor.

En annan risk med Brexit är att EU:s fokus på excellens kan minska då Storbritannien varit en av de ledande förespråkarna och utförarna av excellent forskning. Samtidigt finns möjligheten för Sverige att i ännu större grad ta rollen som ett av de EU-länder som representerar just excellens i forskning, vilket skulle kunna gynna Sverige, exempelvis genom att antalet forskare som väljer att bedriva sin forskning i Sverige ökar. 

Samarbete inom ramprogrammet

Storbritannien är Sveriges näst främsta samarbetspartner efter Tyskland inom EU:s ramprogram för forskning och innovation och den främsta inom vissa områden som medicin, hälsa och flyg.

- Vi ser en oro från till exempel AstraZeneca och företag inom flygindustrin. Övriga branscher är mer oroliga över konsekvenserna för EU:s inre marknad än just själva Brexit. Inre marknaden med dess friheter är avgörande för svensk industris konkurrenskraft.

Om inte Storbritannien blir associerat finns stor risk för minskad rörlighet mellan länderna vilket kan drabba svenska forskares möjlighet att utföra forskning i Storbritannien. Svenska forskare har ett omfattande samarbete med brittiska forskare och vetenskapliga publikationer som samförfattats mellan svenska och brittiska forskare har generellt ett stort citeringsgenomslag. Det är svårt att bedöma konsekvenser av utträdet men minskad rörlighet kommer inte att gynna den typen av samarbete. 

- Även om de direkta konsekvenserna för Sverige kanske inte blir så stora så bedömer vi att Storbritanniens utträde ur EU inte är bra för svensk och europeisk forskning och innovation. Men för att kunna dra säkrare slutsatser kommer vi att gå vidare med fortsatta analyser och eventuella förslag längre fram, avslutar Dan Andrée.

Kontakt

Dan Andrée

Senior rådgivare

+46854515012,+3225455012

Senast uppdaterad 15 juni 2017

Statistik för sidan