Stort intresse för Big Science Sweden

Publicerad: 24 maj 2017

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på IPAC'17 i Köpenhamn, världens största konferens om partikelacceleratorer. Värdar för årets IPAC var ESS, MAX IV och Aarhus universitet. Vinnova samordnade det svenska deltagandet under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden.

På den industrimässa som anordnades i samband med konferensen deltog en stor uppslutning av svenska företag och andra aktörer under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet var att marknadsföra svenska leverantörer, erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan. Och mycket affärer gjordes redan på plats, då deltagarna på mässan utgjorde rätt målgrupp:

"Jag tycker att det har varit jättebra. Vi har fått mer än 10 nya konkreta och bra leads per dag bland annat från Sydkorea, USA, Canada, Holland och Ryssland. Det här en helt ny marknad för oss med en så internationell målgrupp. Även nätverket mellan de svenska deltagarna har varit värdefullt då vi kan samarbeta med flera av dessa."
Jonas Stålhandske, Carlsson & Möller, som gör skärande bearbetning i konstruktionsplast

"Det fina är att man fått många kontakter med den vetenskapliga världen och fått insikt i vad som är på gång. Sen är det viktigt att se och förstå vad våra banschkollegor i andra länder är duktiga på. Och vi har fått många viktiga kontakter för affärer - varav ett jättebra napp! Dessutom är det viktigt att träffa och lära känna sina branschkollegor, andra svenska leverantörer. Det sociala är oerhört viktigt - men något som vi som håller på med tekniska grejer inte tänker på så mycket."
Mats Ohlsson, Examec som producerar maskiner och instrument

"Jag är positivt överraskad på responsen. Vi har fått många intressanta kontakter och ett flertal reella leads. Sedan har det varit interaktionen inom Big Science Sweden varit jättebra."
Mats Åfelt, MCT Brattberg som gör kabel och rörgenomföringarna för byggnaderna

"Jag är positivt överraskad! Att mässan har varit så specialiserad har varit mycket positivt, då målgruppen är den rätta. Vi har fått många värdefulla kontakter med företag som jobbar i branschen. Dessutom har de kontakter som etablerats mellan de svenska aktörerna varit jätteviktiga. Och här har det svenska torget och Big Science Sweden paraplyet varit jättebra."
Håkan Nilsson, RISE, Research Institutes of Sweden

"På IPAC'17 har jag fått fina kontakter, tex på Danfysik och Scanditronix och även med inköpsansvariga på CERN. Jag har fått upp ögonen för vad folk vill ha och fått bättre förståelse för hur vi kan kommunicera vårt erbjudande."
Christer Herrström, Herrströms mekaniska som gör finmekanik till forskningsanläggningarna

"IPAC är en naturlig mötesplats för våra kunder, det är här vi kan bevaka vår marknad och var de kommande projekten finns. Vi träffar både gamla och nya kunder och har träffat flera prospects som kan bli någonting i framtiden. Det vi har gjort till MAX IV har vi nu sett mer intresse för."
Mikael Vieweg, Scandtronix som gör magneter

Big Sciene Sweden som lanseras på IPAC'17 är Sveriges officiella ILO-funktion. Big Science Sweden ska stödja företag att ta hem affärer på internationella forskningsanläggningar. Som företag kan man få stöd med kontakter på forskningsanläggningar och ingå i ett nätverk av företag, organisationer och myndigheter som kan vara behjälpliga för att komma in på anläggningarna – och utvecSRklas som leverantör på Big Science-marknaden.

IPAC'17 webbplats

Lyssna även på:

SR Ekonomiekot: Företagare flockas i Köpenhamn

SR Vetenskapsradion: Stort intresse för ESS på partikelkonferens

Frågor?

Natasa Pahlm

Kontaktperson för Big Science Sweden

+46 8 473 31 95