7 miljarder kronor till svenska organisationer från Horisont 2020

Publicerad: 22 maj 2017

Det går bra för de svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den senaste statistiken i Årsbok 2016 visar att Sverige placerar sig på en åttondeplats tätt följt av Österrike, Danmark och Finland. I toppen återfinns Tyskland, Storbritannien och Frankrike. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Vinnova sammanställer varje år en årsbok med statistik hur det går för det svenska deltagandet i programmet. I Årsbok 2016 presenteras det svenska deltagandet i Horisont 2020 baserat på den senaste data från EU-kommissionen från februari 2017.

Fram till och med februari har 430 svenska organisationer deltagit i Horisont 2020. Tillsammans har de beviljats 7 miljarder kronor i finansiering till olika forsknings- och innovationprojekt. Detta motsvarar 3,5 procent av alla fördelade medel i Horisont 2020 och är en måttlig ökning i jämförelse med de första utlysningarna av programmet. I de första utlysningarna i Horisont 2020 deltog över 300 svenska organisationer. Av de som nu tillkommit är en stor del företag som deltar i SME-instrumentet.

- Horisont 2020 innebär stora möjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer. Att delta i europeiska forsknings- och innovations projekt ger mer än bara finansiering. Projekten bygger nätverk, skapar exportmöjligheter och främjar excellens i svensk akademi och industri. Medlen från Horisont 2020 står för en stor och viktig del av den externa forskningsfinansieringen i Sverige, säger Linda Bell, chef EU-relationer, Vinnova.

Svenska styrkeområden

Statistiken visar att det går bäst för Sverige i delprogrammet ”Framtida och ny teknik” där 5,2 procent av beviljade medel gick till svenska organisationer. Även inom samhällsutmaningarna ”Hälsa”, ”Transport” och ”Bioekonomi” är svenska organisationer konkurrenskraftiga. I delprogrammet för ”Industriellt ledarskap” utmärker sig Sverige med ett högt deltagande inom ”Nanoteknik, avancerade material, bioteknik, produktion och processteknik”.

Det svenska deltagandet karaktäriseras liksom tidigare av framgångsrika universitet som tillsammans tilldelats 56 procent av Sveriges beviljade medel. Listan toppas av Karolinska Institutet, Lunds universitet, följt av Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Chalmers Tekniska högskola.

Det svenska näringslivet, inklusive små och medelstora företag, är den grupp som deltagit i störst utsträckning i delprogrammen ”Industriellt ledarskap” och ”Samhälleliga utmaningar”. Bland de främsta deltagande näringslivsorganisationerna återfinns: Ericsson, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, AstraZeneca och ABB. Det svenska deltagandet är också fortsatt konkurrenskraftigt i SME-instrumentet som riktar sig till enskilda innovativa små och medelstora företag. Hittills har 100 svenska företag beviljats drygt 380 miljoner kronor.

Regional fördelning

Deltagandet i Horisont 2020 är utspritt över hela landet och organisationer från tjugo län medverkar i olika projekt. Det är dock fortsatt störst deltagande från storstadsregionerna; Stockholms, Västra Götalands och Skånes län.

I höst öppnar de sista utlysningarna av Horisont 2020 och inför de tre sista åren av programmet återstår drygt 30 miljarder euro av den totala budgeten.

Mer information

Du hittar mer utförlig statistik i den fullständiga rapporten Årsbok 2016.

Under 2016 lanserade Vinnova ett öppet visualiseringsverktyg för Horisont 2020-deltagandet, utvecklat i samarbete med The Visualization Studio vid Kungliga Tekniska högskolan. I verktyget finns information om alla Horisont 2020-projekt och det ger en grafisk överblick över hur länder och organisationer deltar i Horisont 2020.

Vill du veta mer om Horisont 2020? Ta kontakt med de nationella kontaktpersonerna på Vinnova.

<p>V&aring;ra kontaktpersoner hj&auml;lper dig med fr&aring;gor om&nbsp;Horisont 2020 och hur man s&ouml;ker EU-bidrag.</p>

Senast uppdaterad 22 maj 2017

Statistik för sidan