Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova tycker till om framtidens teknik

Publicerad: 18 april 2017

Efter tre år är det nu dags att utvärdera den strategiska betydelsen av flaggskeppsinitiativen Graphene och Human Brain Project. Vinnovas generaldirektör Charlotte brogren ingår i expertgruppen som fått uppdraget.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogam. Inom programmet satsas stora medel på forskning och utveckling av framtida och ny teknik. En sådan satsning är flagskeppsinstrumentet Future & Emerging Technology Flagship. Två flaggskeppsinitiativ, Graphene och Human Brain Project genomförs just nu och flertalet svenska lärosäten medverkar. Graphene koordineras dessutom av Chalmers. Efter tre års verksamhet har nu flaggskeppsinstrumentet utvärderats av en expertgrupp i vilken Vinnovas GD Charlotte Brogren ingått.

Flaggskeppen är visionära, storskaliga, långsiktiga, forskningssatsningar som tar itu med stora vetenskapliga och tekniska utmaningar över vetenskapliga discipliner. Målet för expertgruppen var att utvärdera den strategiska betydelsen av flaggskeppsinstrumentet. De skulle dessutom ge rekommendationer för att förbättra genomförandet av de två pågående initiativen samt potentiellt kommande initiativ där ett Quantum Technologies Flagship redan är beslutat.

Rapporten visar att flaggskeppsinitiativen är en viktig del i genomförandet av EU:s forsknings- och innovationsstrategi och att de har potentialen att ha en enorm inverkan på systemet. Utvärderarna fann också att projekten bidrar till stärkt excellens i forskning samt att de levererar världsledande resultat, utöver de ursprungliga målen. För dessa tio-åriga, storskaliga initiativ, är det dock fortfarande alltför tidigt att uttala sig om huruvida de ser ut att nå sina mål och utvärderingen identifierar utrymme för förbättringar och rapporten föreslår också ett antal rekommendationer för att utveckla flaggskeppsinstrumentet.

Den totala EU-finansieringen är 50 miljoner euro per år och flaggskepp med en förväntad medfinansiering från medlemsstaterna om lika mycket.

Graphene Flagship

Initiativet siktar på att skapa nya banbrytande teknologier genom att sammanföra akademisk och industriell forskning så att man arbetar mot ett gemensamt mål. I likhet med biomedicinsk forskning kan genombrott inom grafenforskningen utvecklas fort till produkter med överlägsen eller helt ny funktionalitet, jämfört med existerande produkter. I initiativet ingår 150 akademiska och industriella forskningsgrupper i 23 länder. Graphene koordineras av Chalmers.

Human Brain Flagship

Målet med initiativet är att utveckla en toppmodern forskningsinfrastruktur för hjärnforskning, kognitiv neurovetenskap och hjärninspirerad datoranvändning. Projektet främjar samarbete mellan akademi och europeisk industri. I initiativet ingår 116 partners från akademin och näringslivet i 19 länder. Karolinska institutet och KTH har framträdande roller i initiativet. 

Mer information

Läs mer om expertgruppens rekommendationer i rapporten ”FET Flagships Interim Evaluation” som du kan ladda ner från EU-kommissionens webbplats.
Där hittar du också mer information om de pågående initiativen och kommande flaggskepp.

Senast uppdaterad 18 april 2017

Statistik för sidan