Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

10 svenska forskare får bidrag från Europeiska forskningsrådet

Publicerad: 18 april 2017

229 forskare i EU får bidrag från Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysning Advanced Grant 2016. 10 av dessa forskare är verksamma vid svenska universitet.

ERC är en del av Horisont 2020 - EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Totalt sökte närmare 2400 forskare från hela Europa bidrag från ERC:s utlysning för Advanced Grant 2016. Europeiska forskningsrådet stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. De forskare som beviljas bidrag får max 3,5 miljoner euro för en period av högst fem år.

229 forskare verksamma i Sverige sökte ERC Advanced Grant 2016 och följande 10 beviljades bidrag:

 • Naturvetenskap och teknik:
  Frank Wilczek, Stockholms Universitet
  Lars Berglund, Kungliga Tekniska Högskolan

 • Livsvetenskap:
  Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institutet
  Patrik Ernfors, Karolinska Institutet
  Dennis Hasselquist, Lunds Universitet
  Eric Warrant, Lunds Universitet
  Kenneth Chien, Karolinska Institutet

 • Samhällsvetenskap och humaniora:
  David Strömberg, Stockholms Universitet
  Eva Hemmungs Wirtén, Linköping Universitet
  Johan Rockström, Stockholms Universitet

 

Mer information

Läs mer om ERC:s bidragsformer på Vetenskapsrådets webbplats eller ta kontakt med någon av de nationella kontaktpersonerna för ERC om du vill veta mer. Vetenskapsrådet är tillsammans med Vinnova kontaktmyndigheter för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020

Senast uppdaterad 18 april 2017

Statistik för sidan