Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utmaningsdriven innovation i Europa

Publicerad: 18 april 2017

Programmet Utmaningsdriven innovation väcker intresse i Europa och EU-kommissionen bjöd därför in Vinnova till deras serie av "Library talks".

På Library talks som arrangerades på DG Forskning och Innovation i Bryssel i förra veckan deltog ett 20-tal handläggare från alla avdelningar inom DG FoI* samt även från DG Connect**. Flera av deltagarna ansvarar för att skriva Horisont 2020 arbetsprogram och ta fram underlag till utkastet av det nya ramprogrammet för forskning och innovation som kommer efter Horisont 2020, det så kallade FP9.

Kurt Vandenberghe, direktör på EU-kommissionen och ansvarig för pågående och nya ramprogram, inledde med att påminna om den nära relation som EU-kommissionen och Sverige har haft historiskt inför utvecklingen av tidigare ramprogram. Han nämnde speciellt ordförandeskapskonferensen 2009 i Lund "New Worlds - New solutions" där Lund-deklarationen (Lund declarationpdf ) satte stora avtryck i Horisont 2020 genom ökat fokus på samhällsutmaningar.

Vinnovas representanter, Judit Wefer, Daniel Rencrantz och Jonas Brändström presenterade Vinnovas verksamhet, bakgrunden till programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) samt hur detta skulle kunna anpassas till europeisk nivå. I UDI-programmet samarbetar flera olika aktörer för att lösa samhällsutmaningar inom följande områden:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället
  • Hållbar industriell utveckling

Denna målformulering som kopplar till samhällsutmaningar där de sökande får själva formulera projekten var något som EU-kommissionen var mycket intresserad av.

Kurt Vandenberghe tackade Vinnova-representanterna för innehållsrika och mycket värdefulla presentationer vars detaljer och budskap kommer att tas med in i det fortsatt arbetet. Han avslutade med att säga att ifall Lund-deklarationen visade sig få stor inverkan på Horisont 2020 kanske, kanske man kommer att  referera till ”the Library talk in March 2017” när man pratar om FP9 i framtiden.

 

*Generaldirektoratet för forskning och innovation
** Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik

Senast uppdaterad 18 april 2017

Statistik för sidan