Mobilitet för innovation

Mobility for Growth och VINNMER programmen gav erfarna forskare stöd i deras karriärer.

Stödjer forskares karriär genom mobilitet

Det övergripande målet var att stödja forskares karriärutveckling genom att ge möjlighet för forskare att röra sig mellan olika lärosäten och olika länder. Programmet riktade sig till erfarna forskare som har doktorsexamen eller minst fyra års heltidskompetens, och som är intresserade av att utveckla sin karriär genom att byta plats under en tid.

Vinnova har drivit två program med denna inriktning:

  • Mobility for Growth, 2012-2018, programbudget 35 miljoner euro, varav 10 miljoner euro samfinansieras av Marie Skłodowska-Curie Actions (Europeiska kommissionen, kontrakt #291795).
  • VINNMER, 2007-2014, programbudget 60 miljoner euro, varav 5 miljoner euro samfinansieras av Marie Skłodowska-Curie Actions (Europeiska kommissionen, kontrakt #229694).

Mer information om programmen

Läs mer om programmen i våra programtexter. I nuläget finns dokumenten endast på engelska.

Mobility for growth, programtext (engelska)

Vinnmer, programtext (engelska)

Frågor?

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Senast uppdaterad 24 januari 2020

Sidansvarig: Erik Litborn

Statistik för sidan