Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssamarbete mellan Sverige och Israel

Vinnova finns på plats i Tel Aviv med syftet att etablera innovationssamarbete mellan Sverige och Israel. Genom våra insatser kan vi identifiera möjligheter, mobilisera aktörer och finansiera samarbeten. Genom vår närvaro i Israel kopplar vi samman två av världens mest innovativa ekosystem. Detta bidrar till Vinnovas övergripande mål att öppna upp för innovationer som gör skillnad och skapa hållbar global tillväxt.

Din plats i Tel Aviv

Med vår verksamhet i Israel vill vi utgöra en brygga mellan det svenska och israeliska innovationssystemet och skapa kontakter med utgångspunkt i näringslivets behov. Målet är både ökat lärande och att stärka forsknings-, innovations- och affärssamarbeten mellan Sverige och Israel. 

Vi jobbar med att skapa intresse för Sverige som innovationsland i Israel, liksom att skapa intresse för Israel som innovationsland i Sverige. Vi hjälper svenska aktörer att hitta relevanta kontakter i Israel, och israeliska aktörer att hitta relevanta kontakter i Sverige. Vi organiserar resor, möten och andra aktiviteter för inspiration, lärande och match-making. I möjligaste mån stödjer vi även delegationsresor och satsningar som vi inte organiserar själva. Uppdraget grundar sig i ett regeringsuppdrag.

Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer, om du är i Tel Aviv eller planerar att åka hit.

Våra nätverk

Arbetet i Israel bygger mycket på personliga kontakter. Vinnova har tillgång till flera nätverk och samarbeten som du kan utnyttja. Vi jobbar tillsammans med bland annat Business Sweden, RISE, Sveriges Ambassad i Israel och Israels Ambassad i Sverige, för att stärka banden länderna sinsemellan.

Tillsammans med Business Sweden har vi lanserat plattformen The Connector. Där kan du hitta partners för forskning, utveckling och innovation inom olika tematiska områden eller inom olika industrier. Nya aktiviteter är planerade för 2023 med följande teman:

  • Transformational Healthcare of Tomorrow (maj),
  • Transformational Food Systems of Tomorrow (november) och
  • Transformational Industry of Tomorrow (datum ej bestämt).

Vinnova är även med i Innovation Without Borders, ett ideellt nätverk för internationella innovationsråd stationerade i Israel. Nätverket ger möjligheter till samarbete med andra länder.

Tillsammans med de andra nordiska länderna arrangerar vi Nordic-Israeli Greentech Academy med syfte att öka tillväxten av nordiska GreenTech-bolag. Detta genom att använda best practice från Israels många och innovativa ekosystem. Nästa program är på temat start-up development in rural areas.

Hitta hit

Vinnovas kontor i Tel Aviv ligger centralt. Vinnova har också en arbetsplats på Sveriges ambassad i Tel Aviv. För kontakt och besök prata med Vinnovas person på plats Joanna Boqvist.

Kalendarium

Frågor?

Joanna Boqvist

Handläggare
+972 548 990 491

joanna.boquist@vinnova.se

Senast uppdaterad 24 mars 2023

Sidansvarig: Joanna Boqvist

Statistik för sidan