Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla er förståelse och kompetens kring innovationssystemet med fellows

Fellowship-programmet och tidigare fellows utgör en nationell resurs för förståelse och kompetens kring innovationssystemet i Silicon Valley. Med sina erfarenheter från regionen ska fellows också bidra till förnyelse och förstärkning av det svenska innovationssystemet.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Expertområde: Startups, hållbar mobilitet, health tech, innovation, systeminnovation, affärsutveckling, NABC
Kontaktuppgifter: 070-674 20 02, Anders Nilsson

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att vara en del av innovationssystemet i Silicon Valley var en fantastiskt lärorik och omvälvande upplevelse. Största intrycket var hur snabbt innovation sker, hur enkelt och effektivt nätverkande sker och vilken betydelse det har för utvecklingen av startups och idéer.

Den största lärdomen är att Silicon Valley inte har ett innovationssystem utan att det är ett innovationssystem och att det är ett resultat av långsiktigt arbete. Det unika är människorna och attityderna och sannolikt kom attityderna först och människorna sen.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Att skapa bra förutsättningar för svenska startups på alla nivåer. Att verka för att vi försöker bygga ett innovativt samhälle än att bygga ett innovationssystem som en separat bubbla i vårt samhälle.

 

Anette Nordvall

Anette Nordvall

Expertområde: Teknikinvesterare i tidig teknik och innovation
Kontaktuppgifter: 076-190 50 55, Anette Nordvall

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att vi tittar för kort framåt för innovation, och samtidigt att vi saknar uthållighet. Vertikal kunskap och att vi är del i en teknisk innovationstrappa där man måste våga investera i det otroliga eller högst osannolika.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

 

Donnie SC Lygonis, innovationstrateg KTH Innovation

Donnie SC Lygonis

Expertområde: FoodTech, Autonoma fordon/Transporter, AR/VR, HealthTech
Kontaktuppgifter: 070-788 66 23, Donnie SC Lygonis

Vilka erfarenheter tog du med dig från Silicon Valley?

Våga tänk stort och utmana traditionella strukturer. Nätverka dig till framgång. Var inte rädd för att be om hjälp.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

En pay-it-forward kultur där vi hjälper varandra till gemensam framgång. Att tidigt tänka på internationalisering. De flesta i Sverige startar med Sverige för ögonen och bygger in fel DNA från början i sina bolag,  och fastnar lätt inom landet. Att våga tänka tillräckligt stort.

 

Emmy Hall, Tjänstedesigner, TietoEVRY

Expertområde: design thinking, service design, business design, affärsutveckling och innovation
Kontaktuppgifter: 073-305 46 91, Emmy Hall

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag har tagit med mig otroligt mycket från min tid i Silicon Valley, men framförallt så har jag vuxit som människa. Jag har blivit modigare och kaxigare. Även om jag redan innan hade erfarenhet från startup-scenen så var det först i Silicon Valley jag såg värdet av att bara göra saker och testa. Går det bra, fantastiskt! Går det snett så har man lärt sig något. Detta tänk genomsyrar allt jag gör som service designer. Det är först när man börjar testa på användare som man förstår det egentliga behovet och kan börja iterera sin idé eller sitt koncept tills det blir en värdeskapande innovation.

Det andra som jag tar med mig och vill lyfta är att kunskap stannar inte med individen. Min kunskap växer med mitt nätverk. Att känna sitt nätverk och kunna navigera sig genom det öppnar upp för otroligt mycket mer erfarenhet och kunskap.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag började som affärsutvecklare men efter otaliga stunder av reflektion valde jag att styra om min bana något för att fokusera mindre på affären och mer på användaren. Idag arbetar jag som service designer där jag alltid utgår från användaren.

Utan ett primärt fokus på användaren har man varken en tjänst eller produkt av värde, därefter kan man bygga sin affär. Att utgå från design thinking och leda om människors tankar från siffror till att skapa värde är mitt område och det jag vill bidra med i det svenska innovationssystemet. För har man värde, följer siffrorna.

 

Gabriel Granström, Programansvarig, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Gabriel Granström

Expertområde: Corporate Innovation Hubs, Knowledge Transfer samt samproduktion mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor
Kontaktuppgifter: 072-009 46 41, Gabriel Granström

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Den största erfarenheten jag tog med mig från Silicon Valley är insikten att värdet vi kan skapa tillsammans är så mycket större än det värde vi kan skapa enskilt på vår egen kammare. I det mest otippade av möten mellan två, oftast fler, vitt skilda aktörer – det är där vi finner svaret till de stora samhällsutmaningarna.

På motsvarande sätt blev jag inspirerad av den unika mobilitet som finns i Silicon Valley där individer kan röra sig fritt i systemet – som leder till en enorm omsättning av kunskap och erfarenheter i utbytet mellan olika aktörer, vilket genererar värde till hela innovationssystemet. Den ena dagen kunde du möta en lovande entreprenör som pitchade sitt startup inför en panel VC- investerare, där du senare under dag två kan se samma person, men på andra sidan bordet som VC-investerare och delar med sig av sina erfarenheter till en annan lovande entreprenör.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan bidra med rådgivning om internationell uppkoppling till svenska universitet och högskolor som är intresserade av att etablera samarbeten med aktörer i regionen för att kunna stärka sin forskning och utbildning på den internationella arenan.

 

Henric Johnson

Henric Johnson

Expertområde: Professor i datavetenskap, akademiskt ledarskap, forskning och högre utbildning, samverkan och innovationsekosystem
Kontaktuppgifter: +1 202 655 70 30, Henric Johnson

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att på insidan kunna uppleva och dra lärdomar av akademins (Stanfords och Berkeleys) betydelse i ett innovationsekosystem och dess naturliga samverkan med företagen. Möjligheterna med ett visionärt ledarskap. Förmågan att tänka globalt i hur man bygger sina bolag men även när man rekryterar talanger till Silicon Valley och dess ekosystem. Slutligen, det självklara i att samarbeta mellan olika ämnesområden för att lösa de större utmaningarna.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Förmågan att se de operativa möjligheterna i att koppla samman initiativ på flera nivåer inom det svenska innovationsekosystemet – regeringskansliet, myndigheterna och utövarna. Använda min uppbyggda erfarenhet och internationella nätverk till att utöka mobiliteten (båda riktningarna) av kompetens mellan Sverige och strategiskt utvalda länder.

 

Ida Kleinau, Innovation Manager Midsona

Ida Kleinau

Expertområde: Livsmedel, food tech samt innovation och marknadsföring inom livsmedel
Kontaktuppgifter:Ida Kleinau

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Pay it forward mentalitet. Vikten av nätverk och hur mycket i innovationssystemet i Silicon Valley vilar på rekomendationer. Vikten av att vara relevant, göra sin research och vara på plats. Inspiration från att ta del av olika grundares successstories.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet

Inspiration, Silicon Valley-tänk kring livsmedel och food tech samt hur man kan använda sig av nätverk.

 

Ingrid Odlén

Expertområde: Data och maskininlärning
Kontaktuppgifter: ingrid@odlen.se, 072-180 86 58, Ingrid Odlén

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att "AI" är ett kraftfullt buzzword som tydligen går att klämma in i vilken
affärsidé som helst. Skämt åsido, i Silicon Valley är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig och "slänga ut det gamla". Detta gäller lika väl i industrin som akademin. Det är en plats där allting rör sig otroligt snabbt.

Området präglas även av starka band mellan industrin och akademin, något som jag upplever som mindre vanligt här hemma.

Utifrån dina erfarenheter vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Sedan jag kom hem har jag jobbat med data och maskininlärning på flera svenska företag och min ambition är att på sikt kunna bidra till att Sverige blir ett framstående land inom maskininlärning. Jag är övertygad om att den data svenska bolag sitter på utgör en enorm dold potential som kan nyttjas utan att det inskränker personlig integritet, som lyckligtvis är något vi värnar om här i Sverige.

 

Jakob Broman

Jakob Broman

Expertområde: Growth, expansion och partnerskap inom B2B SaaS och early stage AI-bolag
Kontaktuppgifter: 070-493 94 54, Jakob Broman

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Det finns en "sweet-spot" när en person är relevant för en annan individ och därav blir prioriterad. I Silicon Valley lärde jag mig styrkan av att hamna i den positionen och vilka extrema genvägar man skapar, både på kort och lång sikt. Insikten kring relevans tar jag med mig och använder dagligen för att hitta lösningar på mina och andras utmaningar.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kopplar nästan dagligen ihop investerare med startups eller entreprenörer med talang baserat på att kopplingen känns relevant för båda. Detta gör jag av en genuin nyfikenhet för nya spännande bolag som alla behöver hjälp, råd eller vill hitta genvägar i en stormig vardag. I dagsläget fortsätter jag även att arbeta med och arrangera tech-event där jag kan lära känna nya spännande individer och hjälpa dem hitta genvägar till tillväxt.

Samtidigt tycker jag att det finns saker som vi här behöver ändra på sikt. Det ena är att misslyckas inte anses negativt i Silicon Valley och framförallt så svartmålas inte entreprenörer som inte lyckas med sin vision.

Det andra är att det finns tydliga samarbeten mellan universitet, tech-bolag och marknaden som gör att alla vinner på att de andra lyckas. Denna symbios föder ett starkt ekosystem där helheten är större än någon av beståndsdelarna.

Därför hoppas jag att fler kan tänka mer övergripande och jobba mot att Sverige ska vara den naturliga grogrunden för framtidens teknik där entreprenörer kan bygga bolag, och ibland misslyckas, för att över tid skapa en hållbar och jämställd ekonomi där alla är välkomna.

En dag hoppas jag att det finns en "Entrepreneur in Residence" i den svenska regeringen där erfarna entreprenörer bidrar med sin kunskap för att nå målen ovan.

 

Johanna Skalman, handläggare Europeiska regionalfonden mellersta Norrland,Tillväxtverket

Johanna Skalman

Expertområde: Jag är mycket intresserad av sport, hälsa och hållbar utveckling. Längdskidåkning har drivit mig framåt sen jag var barn och de många intressanta människor jag träffat inom idrotten har lett till att jag reflekterat kring hur motion bidrar till hälsa och hur idrott och hälsa kan skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft. Akademiskt har jag studerat företagsekonomi för att kunna förstå på vilket sätt ekonomiska system kan skapa ett hållbart samhälle.
Kontaktuppgifter: Johanna Skalman

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Den viktigaste erfarenheten jag tog med mig från Silicon Valley är kulturen och tankesättet, vilket jag anser är en av de viktigaste delarna för Silicon Valleys framgång. Det är alltifrån pay it forward, fail fast forward och den enorma snabbheten. Akademin och företagens sätt att arbeta tillsammans imponerade på mig och något jag vill föra vidare.

Utifrån mina erfarenheter vill jag bidra till det svenska innovationssystemet genom att utveckla samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi så att Sverige konkurrenskraft är fortsatt stark. Jag tar gärna ansvar och vill medverka till att startups och befintliga företag kan växa på en internationell marknad.

 

Katarina Chowra, Hållbar innovationscoach Maplebloom AB

Katarina Chowra

Expertområde: startups, hållbarhet, innovation, transformation, framtida organisationer och affärer, impact, kultur
Kontaktuppgifter: 070-635 86 80, Katarina Chowra

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Kontextens betydelse, framtidslutning, Sveriges behov av att komma ikapp Silicon Valley med fokus på medvetande utveckling.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Transformera systemet från fokus på profit till fokus på impact.

 

Minna Sandberg, konsult inom AI och framtidens mobilitet

Minna Sandberg

Expertområde: AI, framtidens mobilitet och innovation
Kontaktuppgifter: 072-251 51 06, Minna Sandberg

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag lärde mig att vara nyfiken och öppen för att testa ny typ av teknikutveckling och metodik. Jag lärde mig vikten av att testa med riktiga användare så tidigt som möjligt i produktutvecklingen och sedan validera och iterativt förbättra både koncept och affärsmodeller efter användarens behov. Jag lärde mig även en hel del mjuka värden, så som att nätverka och bygga goda relationer genom att hjälpa de personer jag träffar genom att introducera dem till relevanta personer i mitt nätverk.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan bidra med rådgivning till de företag som överväger att etablera en verksamhet i Silicon Valley, vad de bör tänka på och hur de kan gå till väga för att etablera affärsrelationer i regionen.

 

Oscar Mörke

Oscar Mörke

Expertområde: Hackathons, produktutveckling och digital marknadsföring
Kontaktuppgifter: Oscar Mörke

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

I samtidens pandemi-anda har jag verkligen fått ta del av “Silicon Valley is not a location but a mindset” med grandiosa visioner, en välvilja att hjälpa andra och big-techs förmåga att växa sig större än någonsin. I en värld där alla samlade unicorns (startups med högre värdering än en miljard dollar) är värt lika mycket som Apple, fortsätter Silicon Valley drivas av nya lönsamma sätt att sälja annonser och cloud-space på. Silicon Valley är fortfarande en drivande kraft inom innovation med sitt unika ekosystem av startup-grundare, riskkapital och topp universitet men på många sätt kommer den nya remote-kulturen göra tankesättet viktigare än den fysiska platsen.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Att ytterligare utveckla ekosystemet, att skapa fler arenor för entreprenörer, talanger och investerare att mötas på. Men även ett större fokus på kommersialisering och få produkten säljbar istället för att alldeles för ofta fastna i ett hundraprocentigt fokus på produktutveckling. Vi måste bli mer visionära och ha ett större förtroende till att vi faktiskt kan göra skillnad.

 

Pelle Simonson, Incubator Manager, Peak Inkubatorn, del av Peak Innovation Group

Pelle Simonson

Expertområde: Startups och innovationsekosystem
Kontaktuppgifter: 070-336 0349, Pelle Simonson

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Sverige har fantastiska möjligheter att bygga ett starkt näringsliv i framtiden baserat på att vi har ett gott samhällssystem med fin näringslivs och entreprenörstradition, en stark start up scen, ett internationellt starkt varumärke och goda akademiska institutioner.

Startups är en pusselbit i ett system, inte en isolerad företeelse i Silicon Valley. Och att det till och med är den centrala pusselbiten både i akademins förmåga till impact, storbolagens möjligheter att nå morgondagens teknologier och talanger samt den arena där kapitalet investerar i morgondagen.

Det som kommer att göra skillnad över tid i Sverige är hur vi lyckas förbättra den entreprenöriella kulturen i akademin, i våra storföretag (läs Startup-modellen av Eric Reis) och i offentlig sektor. Sverige behöver fler entreprenörer som vill skapa impact med sina innovationer och sina bolagsbildningar.

I Sverige har vi ett för stort fokus på affärsidéer. Fokus borde ligga på entreprenörer/team med Innovation Champion-förmåga (läs Curtis Carlson; 5 disciplines of innovation). Innovation bör framgent mer ligga på entreprenörsplanhalvan än på forskningsplanhalvan för att nå impact.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Kulturförflyttning, ekosystemdesign och ekosystembygge.

 

Per-Arne Lundberg, CEO Amplifier Game Invest AB

Expertområde: Dataspel, startups, investeringar, affärsutveckling, ledarskap
Kontaktuppgifter: 070-566 05 55, Amplifier Game Invest 

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Omfattande - allt från arbetssätt, sense of urgency, att man delar med sig, mönsterigenkänning, att inte allt funkar, att det finns fasader även i Silicon Valley, att det faktiskt nästan enbart handlar om pengar - trots att "man" säger att det inte gör det, enorma klyftor mellan extremt fattiga och extremt rika, otroligt imponerande och intressant utbildningssystem, Jag kan skriva hur mycket som helst.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Förändra i grunden hur inkubation sker och på vilka grunder, ta bort begreppet nyttiggörande, säkerställa att finansiering till startups finns - som kommer från staten, investera i startups - främst då Spelstartups. Jag tror att jag har erfarenhet att ge, speciellt med tanke på att jag gjort nästan 18 års tjänstgöring och drivit en av världens (på riktigt) mest framgångsrika innovationsmiljöer och inkubator.

 

Rickard Mosell, Global Business Advisor Business Sweden och Ideon Innovation

Rickard Mosell

Expertområde: Innovationsprocessen, innovationsekosystemet, entreprenörskap, immaterialrätt (jurist)
Kontaktuppgifter: 070-970 88 76, Rickard Mosell

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Generella kunskapen kring Innovationsekosystemet. Snabbheten och modet (självförtroendet) samt förmågan att vara agil. Den enorma mängden bolag och finansiärer.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag skulle vilja förmedla behovet av att koppla upp sig mot de viktigaste globala innovationsnoderna för att kunna vara med och skapa de bästa globala värdekedjorna som resulterar i konkurrenskraftiga produkter eller tjänster.

 

Shilpi Sinha

Shilpi Sinha

Expertområde: User Experience, Human-Centered Design, e-handel samt detaljhandel och digitalisering
Kontaktuppgifter: 070-251 6546, Shilpi Sinha

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag fick en god inblick i hur stora, etablerade företag såväl som startups jobbar med användarupplevelsen i sina produkter och tjänster; från att säkerställa grundläggande förutsättningar till att uppnå radikal innovation. Jag fick även uppleva vikten av att iterativt identifiera behov och validera lösningar tidigt och ofta. Kulturen i Silicon Valley genomsyras av nätverkande och att tillgängliggöra kunskap genom att dela med sig av framgångar, motgångar och lärdomar, något jag försöker återskapa i mitt arbete och nätverk här i Sverige.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag kan vägleda i best practices, modeller och metoder för att utforma processer och tillvägagångssätt för arbetet med användarupplevelsen av produkter och tjänster. Oavsett vad man har för förutsättningar så kan man bygga upp en förmåga för tillväxt som håller sig relevant över tid genom effektiv förädling av kunddata- och insikter; jag kan ge rådgivning i hur man gör detta utifrån de resurser som är tillgängliga.

 

Susanne Nejderås, chef Smart Textiles, Science Park Borås, del av Högskolan i Borås

Susanne Nejderås_600.jpg

Expertområde: Lång erfarenhet inom textil- och modebranschen, inom segment såsom smarta textilier, hållbara material och cirkulär ekonomi. Förmåga att sammanföra olika aktörer och branscher och hitta lösningar genom textila processer. Flerårig erfarenhet av att driva komplexa projekt genom många discipliner och olika kulturer såväl nationella som internationella.
Kontaktuppgifter: 070-216 84 55, Susanne Nejderås

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Det ger en unik insyn och förståelse för den världskända kulturen kring Silicon Valley som är väldigt värdefull när vi vidareutvecklar vår innovationsmiljö i Sverige men också i många andra sammanhang. Den längre tiden på plats i Palo Alto ger en god inblick i verksamheten kring Nordic Innovation House och hur denna hub kan vara en resurs för svenska företag.

Förutom en ovärderlig upplevelse och erfarenhet personligen har vistelsen gett mig många värdefulla kontakter som skapat möjlighet till spännande samarbeten i linje med min handlingsplan och vår internationaliseringsstrategi. Genom denna erfarenhet finns nu goda förutsättningar att uppnå missionen med att Smart Textiles blir den internationellt ledande innovationspartners inom textil förnyelse och på vis kunna skapa en bättre värld.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag skulle vilja dela med mig av de kulturella skillnaderna och vilka möjligheter de skapar för att utveckla sin idé, sin kompetens och sin förmåga till samarbeten över gränserna. Erfarenheten och min personliga reflektion jag tar med mig till det svenska innovationssystemet är att det finns två ingångar till att bli en del av miljön i Silicon Valley. Möjligheterna för start-ups och företag att utvecklas internationellt där Nordic Innovation House är en given aktör. Den andra möjligheten och ingången är genom tematiska områden och projekt inom dessa, där rätt område kan skapa stort intresse. På så vis ger det en stor möjlighet för det svenska innovationssystemet att fördjupa närvaron och samarbetena i Silicon Valley.

Senast uppdaterad 3 maj 2021

Statistik för sidan