Våra satsningar inom produktion

Finansiering som bidrar till effektivare och modernare processer inom produktionen är ett prioriterat område för oss. Här kan du se vad du kan söka finansiering inom.

Finansiering inom produktion

<p>Stärker svensk processindustri inom teknikområdet och utvecklar innovationsförmågan hos branschens leverantörer.</p>
<p>Skapar en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.</p>
<p>Utvecklar skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi.&nbsp;</p>
<p>Bidrar till hållbar tillväxt och stärker den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Senast uppdaterad 26 februari 2018

Statistik för sidan