Material

Finansiering som bidrar till nya material är ett prioriterat område för oss. Här kan du se de satsningar du kan söka finansiering inom.

Finansiering inom material

<p>Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.</p>
<p>Arbetar för att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja materialet grafen och säkerställa industriellt ledarskap.</p>
<p>Bidrar till hållbar tillväxt och stärker den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft.</p>
<p>Skapar förutsättningar för att utnyttja de globala möjligheterna för metallindustrin.</p>
<p>Utvecklar skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi.&nbsp;</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Senast uppdaterad 26 februari 2018

Statistik för sidan