Informations- och kommunikationsteknik

Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.

Finansiering inom informations- och kommunikationsteknik

<p>Verkar för att Sverige är ett världsledande industriland inom alla områden där vi är beroende av elektroniksystem till 2025.</p>
<p>Stärker svensk processindustri inom teknikområdet och utvecklar innovationsförmågan hos branschens leverantörer.</p>
<p>ECSEL är ett privat-offentligt partnerskap mellan industrin och offentlig sektor inom elektroniska komponenter och system.</p>
<p>Här kan du se samtliga ansökningsomgångar inom EUREKA Kluster medfinansiering.</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Statistik för sidan