Gränsöverskridande satsningar inom produktion, material och IT

Här hittar du våra breda satsningar som spänner över alla tre områdena: produktion, material och informations- och kommunikationsteknik.

Finansiering inom produktion, material och IT

<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Så samarbetar staten och fordonsindustrin för att finansiera forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Läs mer om programmet, våra erbjudanden och hur du ansöker.</p>
<p>I ett kompetenscentrum samarbetar universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer för att bedriva forskning i världsklass.</p>
<p>Riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet.&nbsp;</p>
<p>Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Senast uppdaterad 26 februari 2018

Statistik för sidan