Uppkopplad industri och nya material

Sverige behöver industrins innovationskraft för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Den digitala revolutionen möjliggör effektiva produktionsmetoder, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och stärker svensk konkurrenskraft. Vinnova arbetar för att stärka digitaliseringen av svensk industri och bidrar till en fortsatt utveckling av nya hållbara material.

Våra satsningar inom området

Vi har många satsningar som stödjer utvecklingen av industrin. Du som är verksam inom något av dessa områden kan söka och få finansiering för forsknings- och innovationsprojekt

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Särskilda uppdrag

Vi har också i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med det strategiska samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material. Dessutom har vi särskilda regeringsuppdrag för digitalisering av industrin.

<p>Digitalisering av industrin är ett område som genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Möt några projekt som bidrar till att digitalisera industrin.</p>

Se filmen om uppkopplad industri och nya material

Frågor?

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

cecilia.sjoberg@vinnova.se

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

andreas.aurelius@vinnova.se

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

margareta.groth@vinnova.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2018   |   Sidansvarig: Cecilia Sjöberg   |   Statistik för sidan