Uppkopplad industri och nya material

Sverige behöver industrins innovationskraft för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Den digitala revolutionen möjliggör effektiva produktionsmetoder, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och stärker svensk konkurrenskraft. Vinnova arbetar för att stärka digitaliseringen av svensk industri och bidrar till en fortsatt utveckling av nya hållbara material.

Våra satsningar inom området

Vi har många satsningar som stödjer utvecklingen av industrin. Du som är verksam inom något av dessa områden kan söka och få finansiering för forsknings- och innovationsprojekt

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Särskilda uppdrag

Vi har också i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med det strategiska samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material. Dessutom har vi särskilda regeringsuppdrag för digitalisering av industrin.

<p>Digitaliseringen skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r nya arbetsmodeller, samarbeten och l&ouml;sningar f&ouml;r industrin. Den &auml;r ocks&aring; en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r industrins konkurrenskraft. M&ouml;t n&aring;gra projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Se filmen om uppkopplad industri och nya material

Frågor?

Cecilia Sjöberg

Direktör och avdelningschef Industriell utveckling

+46 8 473 31 03

Andreas Aurelius

Enhetschef

+46 8 473 30 87

Margareta Groth

Enhetschef

+46 8 473 31 83

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Sidansvarig: Cecilia Sjöberg

Statistik för sidan