Industri och material

Uppkopplad industri och nya material

Sverige behöver industrins innovationskraft för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Den digitala revolutionen möjliggör effektiva produktionsmetoder, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och stärker svensk konkurrenskraft.

Stärk området tillsammans med oss

Vinnova stärker digitaliseringen av svensk industri. Vi bidrar också till en fortsatt utveckling av nya hållbara material. Vi är övertygade om att nyckeln till att lyckas är att jobba tillsammans och samla kunskap, resurser och engagemang från stora och små företag, akademi och offentlig verksamhet runt om i Sverige. Målet är att Sverige ska hålla världsklass inom området uppkopplad industri och nya material.

Se filmen om innovation och industri

Så arbetar Vinnova med industri och nya material

Området uppkopplad industri och nya material är högt prioriterat på Vinnova. Vi har flera program med fokus på området:

 • Metalliska material
 • Gruv- och metallutvinning (STRIM)
 • Lättvikt
 • Produktion 2030
 • Processindustriell IT och Automation (PiiA)
 • Smartare elektroniksystem
 • Grafen
 • Utmaningsdriven innovation - hållbar industriell utveckling
 • Eureka kluster (ITEA, Euripides, Celtic-plus, SMART)

 • Ecsel

 • Produktionslyftet

 • Materialbaserad konkurrenskraft

Vi har också ett uppdrag av regeringen att stödja dem i arbetet med samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material. Dessutom har vi ett särskilt regeringsuppdrag fördigitalisering av industrin.

Satsningar inom området uppkopplad industri och nya material

Det strategiska innovationsprogrammet Grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri.

Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning (STRIM) stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring.

Det strategiska innovationsprogrammet samlar parter för att genom forskning och innovation sprida industriell tillämpning av lättviktsteknik.

Programmet samlar Sveriges metallindustrier inom stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Programmet bidrar till utveckling och användning av automatisering och digitalisering inom industrin.

Programmet fokuserar på olika områden där insatser behöver göras för att företagen ska behålla konkurrenskraften.

Stänger 28 september

Programet skapar samarbete för att utveckla mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system i Sverige.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Digitalisering av industrin är ett område som genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Möt några projekt som bidrar till att digitalisera industrin.