Förstärkt utbyte mellan forskning, utbildning och innovation

Utbyte mellan forskning, utbildning och innovation utvecklar lärosäten och gör de än mer attraktiva globalt. De blir också relevantare för samhälle, näringsliv, studenter och forskare genom bättre utbildning, högre forskningskvalitet och bättre förutsättningar för att kunskap kommer till nytta i samhället.

Målet med våra satsningar inom området är att stärka universitet och högskolors egen samverkansförmåga. Vi ger stöd för de behov som lärosätena själva bedömer som viktigast för att utveckla samarbetet, innovationsarbetet och personrörligheten.

Detta gör vi inom området

<p>Mobility for Growth-programmet ger erfarna forskare stöd i deras karriär genom möjlighet att pröva nya platser eller anställningar.</p>
<p>Vi stödjer initiativ för att forskare ska delta i projekt med näringslivet och för att forskningsresultat kan kommersialiseras och användas.</p>
<p>Med vår satsning Verifiering för tillväxt stödjer vi innovationskontoren med medel för verifiering av forskningsresultat.</p>

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Sidansvarig: Mårten Berg

Statistik för sidan