Smart Built Environment

Programmet Smart Built Environment vill skapa nya möjligheter baserade på digitaliserad samhällsbyggnad. Det utgår från digitaliseringen och hur den kan bli en motor för förändring i samhällsbyggandet.

En fragmenterad sektor

Samhällsbyggnadssektorn påverkar hela vår bebyggda miljö, men är fragmenterad med många aktörer och processer. Smart Built Environment har en bred förankring hos myndigheter, företag, organisationer och kommuner. Fler företag och organisationer är välkomna att vara med på resan.

Om programmet Smart built environment

Programmet tar ett samlat grepp om de möjligheter som digitaliseringen innebär och verkar för spridning av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Målet är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Programmet administreras av Formas

Programet administreras och samordnas av Formas. Det innebär att du söker finansiering via dem. Besök Formas webbplats för mer information om aktuella utlysningar.

Formas webbplats

Aktuella erbjudanden inom området

Kontakt

Kristina Gabrielii

TF programchef

070-259 56 57

Aleh Kliatsko

Forskningssekreterare

+46 8 775 4048

Senast uppdaterad 1 november 2018

Sidansvarig: Peter Åslund

Statistik för sidan