RE:Source

Sverige ska bli världsledande på att minimera och använda avfall. Det är visionen för den nationella innovationsarenan RE:Source. För att förverkliga den behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.

Första samordnade satsningen på resurs- och avfallshantering

RE:Source ska vara en naturlig mötesplats där aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning även kan söka finansiering till sina innovationsprojekt. Innovationer som tas fram inom ramen för RE:Source ska bidra till hållbar materialförsörjning, hållbart energisystem och effektivare användning av resurser i samhälle och näringsliv.

RE:Source är den första samordnade satsningen som fokuserar på området resurs- och avfallshantering.

Våra mål

  • RE:Source ska vara en välkänd, växande och tillgänglig innovationsarena
  • Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är framgångsrikt tillämpade i samhälle och i näringsliv
  • Resultat och kunskap påverkar affärserbjudande, internationella standarder, miljömärkning, policyer och allmänhetens kunskap
  • Utbildning inom resurs- och avfallshantering leder till expertis och branschkompetens i världsklass
  • Betydligt högre svensk representation i internationella forsknings- och innovationsprojekt
  • Svenskt näringsliv exporterar tjänster och produkter i större utsträckning och har högre internationell närvaro
  • Attraktiva nya jobb skapas inom innovationsområdet

Programmet administreras av Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information om aktuella utlysningar.

RE:Source på Energimyndighetens webbplats

Kontakt

Evalena Blomqvist,

Programchef

Coralie Chasset

Handläggare, Energimyndigheten

Senast uppdaterad 1 november 2018

Sidansvarig: Peter Åslund

Statistik för sidan