RE:Source

RE:Source fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.

Forskning och innovation om hållbar materialanvändning

Innovationer som tas fram inom ramen för RE:Source ska bidra till hållbar materialförsörjning, hållbart energisystem och effektivare användning av resurser i samhälle och näringsliv. RE:Source ska vara en naturlig mötesplats där aktörer inom innovationsområdet kan söka finansiering till sina projekt. 

Programmets mål

RE:Source ska bidra till internationell konkurrenskraft och attraktionsförmåga för svenska aktörer med visionen Genom innovation är Sverige ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser.

Det övergripande syftet med RE:Source är att genom samverkan i aktiviteter kraftsamla Sverige för att accelerera innovation och utveckla lösningar för cirkulära materialeffektiva flöden.

Programmets mål till år 2030

  • RE:Source har bidragit till förnyelse av innovationsområdet
  • Innovativa och skalbara lösningar har utvecklats och demonstrerats
  • Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande
  • Kompetens finns som försörjer innovationsområdet och skapar förnyelse och konkurrenskraft
  • Svensk forskning och innovation är i världsklass och samverkar internationellt
  • Kommersialisering och affärsutveckling av lösningar har främjats  

Kontakt

Susanna Widstrand

Handläggare, Energimyndigheten

016-544 24 65

Senast uppdaterad 5 november 2020

Sidansvarig: Peter Åslund

Statistik för sidan