Strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair

Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg, Innovair, ska stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.

Programmet finansierar forskning inom flygteknik. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen, teknologispridning till andra sektorer, industriell förnyelse och flygtrafik som är grönare, säkrare och mer effektiv.

Långsiktigt ska programmet bidra till att fördubbla omsättningen för svensk flygindustri från nuvarande dryga 20 miljarder kronor, och även säkerställa att svensk forskning bidrar till EU:s miljömål på flygområdet. Programmet ska också öka exportandelen inom svensk flygindustri från 70 till 90 procent och stärka förutsättningarna för små och medelstora företag som är verksamma inom flygområdet.

Projektverksamheten består av olika forskningsprogram med utlysningar: Nationellt flygtekniskt forskningsprogram (NFFP) och demonstrationsprogrammet SWE Demo samt SMF Flyg.

Förutom de nationella satsningarna arbetar programmet aktivt med att upprätta strategiska samarbeten med prioriterade länder. Under hösten 2018 hade programmet en bilateral utlysning med Storbritannien. En andra utlysning är planerad att starta i början av 2020.

Andra länder programmet har samarbeten med är Tyskland och Brasilien.

Aktuell finansiering inom flyg och flygteknik

Frågor?

Sanna Edlund

Handläggare

+46 8 473 31 63

Anders Blom, FOI

Programdirektör

Senast uppdaterad 25 mars 2020

Sidansvarig: Sanna Edlund

Statistik för sidan