Drive Sweden

Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem för både människor och gods, baserat på automation, digitalisering och tjänster. Vägen dit går via gränsöverskridande arbete.

Om programmet Drive Sweden

Den bästa kompetensen från alla berörda samhällssektorer inom området är samlad och arbetar tillsammans över organisatoriska gränser. Tillsammans tar parterna fram ett transportsystem som säkrar en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i Sverige.

Programmets vision är att Sverige positioneras som ledare inom automatiserade transportsystem. Genom samarbete, koordinering och att ta tillvara på alla pågående och planerade initiativ ska området stärkas.

Mål för programmet

Drive Sweden ska bidra till att de nå de transportpolitiska målen. Därmed bidrar det till en utveckling av ett hållbart Sverige som är attraktivt för människor och företag, och samtidigt stärker svensk exportindustri.

Kontakt

Sofie Vennersten

Programchef Drive Sweden

+46 725 36 97 75

Eric Wallgren

Programledare

+46 8 473 30 96

Senast uppdaterad 9 augusti 2018

Sidansvarig: Eric Wallgren

Statistik för sidan