Viable Cities

Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle.

Smarta lösningar för hållbara städer

Den största delen av världens befolkning bor i städer och andelen ökar hela tiden. Städer står också för 70 procent av både världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Att hitta smarta lösningar för att bygga hållbara städer är därför en nyckel för att möta energi- och klimatutmaningen.

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities ska skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet.

Programmet administreras av Energimyndigheten.

Aktuella erbjudanden inom området

Kontakt

Olga Kordas

Programchef

+46 8 790 87 73

Kajsa-Stina Benulic

Kontaktperson på Energimyndigheten

016-542 06 08

Maria Johansson

Enhetschef

+46 8 473 31 70

Senast uppdaterad 28 augusti 2018

Statistik för sidan