Visualiseringsverktyget som visar dig hur bidrag från Horisont 2020 använts

Vinnova har utvecklat ett verktyg som visar dig hur finansieringen från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 har fördelats. Verktyget använder data från EU-kommissionen för att åskådliggöra var och hur bidragen har delats ut. Instruktionsfilmerna nedan hjälper dig att använda verktyget.

Genom att tillgängliggöra öppna data visuellt på ett enkelt sätt hoppas vi underlätta för svenska aktörer att hålla sig uppdaterade med ett bättre beslutsunderlag, och på så vis bredda och öka det svenska deltagandet inom Horisont 2020.

Videoutbildningen på den här sidan består av totalt fem olika filmer: En introduktionsfilm och fyra instruktionsfilmer som går igenom verktygets funktioner i detalj.

Frågor?

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Statistik för sidan