Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU-kommissionens Dashboard sammanställer bidragen från Horisont 2020

Dashboard kallas det statistikverktyg som Europeiska kommissionen har tagit fram för att tillgängliggöra öppna data från Horisont 2020. Tidigare fanns ett enklare visualiseringsverktyg på Vinnovas hemsida där man kunde göra vissa analyser, men sedan EU-kommissionen utvecklat sitt verktyg som möjliggör såväl enkla som avancerade analyser och visualiseringar så har Vinnovas visualiseringsverktyg tagits ur drift. Instruktionsfilmerna nedan hjälper dig att använda EU-kommissionens Dashboard.

Europeiska kommissionen utvecklar och uppdaterar löpande detta statistikverktyg. Så ytterligare funktioner kan ha kommit till efter att denna videoutbildning togs fram. Men grundstruktur och funktion är fortsatt densamma.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Frågor?

Fredrik Hörstedt

Direktör och avdelningschef

Senast uppdaterad 31 januari 2023

Statistik för sidan