EU-kommissionens Dashboard sammanställer bidragen från Horisont 2020

Dashboard kallas det statistikverktyg som Europeiska kommissionen har tagit fram för att tillgängliggöra öppna data från Horisont 2020. Detta verktyg är på många sätt mer komplicerat än Vinnovas visualiseringsverktyg men det tillhandahåller också större möjligheter att se hur bidragen fördelats. Instruktionsfilmerna nedan hjälper dig att använda verktyget.

Europeiska kommissionen utvecklar och uppdaterar löpande detta statistikverktyg. Så ytterligare funktioner kan ha kommit till efter att denna videoutbildning togs fram. Men grundstruktur och funktion är fortsatt densamma.

Frågor?

Mikael Sundh

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 66

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Statistik för sidan