In­spi­re­ras av go­da ex­em­pel

Det finns många exempel att lyfta fram bland de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom social innovation. Här kan du läsa om några av dem. 

Urval av finansierade projekt

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Ett forsknings och utvecklingsprojekt för ny kunskap om idéburen innovationsledning ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO 1 855 100 kr Pågående 2018-00166
Sopköket - optimering av koncept för skalbarhet och större social impact SOPKÖKET AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-01285
Samhällsentreprenörskaps-lyftet RAOUL WALLENBERG ACADEMY F YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFT. 3 488 000 kr Pågående 2018-03540
The Joint Way: tillsammans för framtidsformande innovation LUND BUSINESS INCUBATOR AB 1 339 000 kr Pågående 2018-03532
Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation SABO Aktiebolag 4 896 800 kr Pågående 2017-04765
Medborgarplattform för social inkludering Digidem Lab 299 989 kr Pågående 2018-01399
Forza Integration FORZA OF SWEDEN AB 300 000 kr Pågående 2018-01358
Tillgängligöra-förenkla-skala upp delning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 300 000 kr Pågående 2018-01339
Kraftens Hus - social innovation av, med och för cancerberörda Kraftens Hus Sjuhärad 252 162 kr Pågående 2018-01321
Modell för en social investering i samarbete Sveriges Kommuner och Landsting 300 000 kr Pågående 2018-01307
Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 3 000 000 kr Pågående 2018-01284
Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2 344 200 kr Pågående 2018-01283
Ett forsknings och utvecklingsprojekt för ny kunskap om idéburen innovationsledning ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO 1 855 100 kr Pågående 2018-00166
Sopköket - optimering av koncept för skalbarhet och större social impact SOPKÖKET AKTIEBOLAG 500 000 kr Pågående 2018-01285
Samhällsentreprenörskaps-lyftet RAOUL WALLENBERG ACADEMY F YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFT. 3 488 000 kr Pågående 2018-03540
The Joint Way: tillsammans för framtidsformande innovation LUND BUSINESS INCUBATOR AB 1 339 000 kr Pågående 2018-03532
Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation SABO Aktiebolag 4 896 800 kr Pågående 2017-04765
Medborgarplattform för social inkludering Digidem Lab 299 989 kr Pågående 2018-01399
Forza Integration FORZA OF SWEDEN AB 300 000 kr Pågående 2018-01358
Tillgängligöra-förenkla-skala upp delning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 300 000 kr Pågående 2018-01339
Kraftens Hus - social innovation av, med och för cancerberörda Kraftens Hus Sjuhärad 252 162 kr Pågående 2018-01321
Modell för en social investering i samarbete Sveriges Kommuner och Landsting 300 000 kr Pågående 2018-01307
Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 3 000 000 kr Pågående 2018-01284
Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2 344 200 kr Pågående 2018-01283
Myrornas Repair innovation FRÄLSNINGSARMÉN 0 kr Avslutat 2017-01071
Medicinsk Tolk ARILDTUVAN AB 0 kr Avslutat 2016-02003
Uppskalning av Elevledarna Didici Sverie 0 kr Avslutat 2016-02032
Medicinsk tolk - fas 2 KvalitetsTolk Sverige AB 0 kr Avslutat 2017-02489
Kvarterslådan Systrarna Hagman Sång och Mat AB 0 kr Avslutat 2017-01067
Curly Bracket CURLY BRACKET AB 300 000 kr Avslutat 2015-02381
Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället Sveriges Lantbruksuniversitet 800 879 kr Avslutat 2015-06298
Innanförskapsakademin - att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända Mittuniversitetet 1 143 535 kr Avslutat 2015-06273
Årets initiativ 2017 FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING 50 000 kr Avslutat 2017-05075
MR-uppdraget MR-PILOTERNA, EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr Avslutat 2015-02895
Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 300 000 kr Avslutat 2017-01167
tellus/u NY COLLECTIVE JKPG AB 252 000 kr Avslutat 2017-01158
Social Innovation Summit 2018 Malmö universitet 200 000 kr Avslutat 2018-02472
Myrornas Repair innovation FRÄLSNINGSARMÉN 0 kr Avslutat 2017-01071
Medicinsk Tolk ARILDTUVAN AB 0 kr Avslutat 2016-02003
Uppskalning av Elevledarna Didici Sverie 0 kr Avslutat 2016-02032
Medicinsk tolk - fas 2 KvalitetsTolk Sverige AB 0 kr Avslutat 2017-02489
Kvarterslådan Systrarna Hagman Sång och Mat AB 0 kr Avslutat 2017-01067
Curly Bracket CURLY BRACKET AB 300 000 kr Avslutat 2015-02381
Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället Sveriges Lantbruksuniversitet 800 879 kr Avslutat 2015-06298
Innanförskapsakademin - att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända Mittuniversitetet 1 143 535 kr Avslutat 2015-06273
Årets initiativ 2017 FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING 50 000 kr Avslutat 2017-05075
MR-uppdraget MR-PILOTERNA, EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr Avslutat 2015-02895
Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa Consupedia AB 300 000 kr Avslutat 2017-01167
tellus/u NY COLLECTIVE JKPG AB 252 000 kr Avslutat 2017-01158
Social Innovation Summit 2018 Malmö universitet 200 000 kr Avslutat 2018-02472

Frågor?

Har du frågor om social innovation? Kontakta gärna mig.

Judit Wefer

Programledare Social Innovation

+46 8 473 31 38

judit.wefer@vinnova.se

Senast uppdaterad 15 maj 2018   |   Statistik för sidan