Policyutveckling och innovation hänger tätt samman

Vinnovas satsning på policylabb är ett led i att uppmärksamma hur policyutveckling och innovation hänger tätt samman. Just nu stödjer vi ett antal tillfälliga policylabb inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Policylabb kan förklaras som en grupp aktörer med olika kompetenser som vill utveckla ett regelverk. I policylabbet använder de en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling. Det kan vara en tillfällig eller en mer långsiktigt och bestående satsning. Inriktning och metoder kan variera inom ramen för policylabben.

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar just nu tillfälliga policylabb (policylabbcase) hos myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag. En aktivitet inom ett sådant case kan till exempel vara en workshop med målet att utveckla regler inom ett specifikt område. Syftet är att bygga kompetens kring hur man på ett innovativt sätt, och med användaren i centrum, kan arbeta med utveckling av regelverk.

Samtidigt pågår ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet. Målet är att förstå bättre hur vi i Sverige ska jobba med innovativ policyutveckling för att stimulera hållbar samhällsutveckling.

Närliggande satsningar på Vinnova finns inom ramen för testbäddar, samverkansprogram och strategiska innovationsprogram. Fler och fler av våra initiativ adresserar kopplingen mellan policyutveckling och innovation.

Senast uppdaterad 8 oktober 2018   |   Statistik för sidan