Vad är ett policylabb?

Ett policylabb är en grupp som arbetar för att utveckla ett regelverk. De gör det i en speciell arbetsform för innovativt samarbete där de uppmanas att våga experimentera och arbeta agilt. Centralt i policylabbet är att de som påverkas av reglerna ska finnas representerade i gruppen.

Hela syftet med smart policyutveckling och policylabb är att användaren ska vara i fokus. De parter som berörs av reglerna ska alltid finnas med i arbetet för att gruppen ska förstå hur effekterna av regelverket fungerar. Det kan vara till exempel en myndighet som samarbetar med olika privata eller ideella intressenter för att komma fram till hur en regel bör ändras. Syftet är att underlätta för innovation och hållbar samhällsutveckling.

Varför policylabb?

Regler är viktiga och en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett samhälle. Men ibland snubblar vi över reglerna och de krånglar till mer än de hjälper. Därför arbetar Vinnova tillsammans med flera myndigheter och organisationer med att hitta arbetssätt där vi smidigt kan förändra regler och policier i Sverige. Syftet är att göra det enklare att utveckla hållbara produkter, tjänster och system och underlätta för innovativa och konkurrenskraftiga idéer. Arbetet görs bland annat i den plattform som vi kallar för policylabb.

I policylabbet ska deltagarna våga testa och experimentera för att hitta nya vägar att förändra regelverket. De får en helhetsbild av hur olika parter berörs av reglerna och kan lättare förstå effekterna av dem.

Labbdeltagarna bör ha olika kompetenser men alla ska ha målet att uveckla ett visst regelverk. De arbetar efter en uppsättning användarcentrerade metoder och kompetenser för att testa, experimentera och lära inom policyutveckling. Det kan vara en tillfällig eller en mer långsiktigt och bestående satsning. Inriktning och metoder kan variera inom ramen för policylabben.

Policyutveckling och innovation hänger tätt ihop

Vinnova medorganiserar, följer upp och finansierar just nu tillfälliga policylabb (policylabbcase) hos myndigheter inom ramen för ett regeringsuppdrag. En aktivitet inom ett sådant case kan till exempel vara en workshop med målet att utveckla regler inom ett specifikt område. Syftet är att bygga kompetens kring hur man på ett innovativt sätt, och med användaren i centrum, kan arbeta med utveckling av regelverk. VI tror att policyutveckling och innovation hänger tätt ihop.

Samtidigt pågår ett parallellt arbete med att utvärdera arbetssättet. Målet är att förstå bättre hur vi i Sverige ska jobba med innovativ policyutveckling för att stimulera hållbar samhällsutveckling.

Närliggande satsningar på Vinnova finns inom ramen för testbäddar, samverkansprogram och strategiska innovationsprogram. Fler och fler av våra initiativ adresserar kopplingen mellan policyutveckling och innovation.

Senast uppdaterad 26 november 2018   |   Statistik för sidan