Nationella och internationella policylabb

Många andra aktörer arbetar aktivt med policylabb – både nationellt och internationellt. Här kan du läsa mer om deras satsningar.

Andra aktörer

Det är inte bara vi på Vinnova som tycker att policylabb är en spännande idé. Att fler aktörer i samhället ser värdet i att arbeta enligt den här metodiken är också en förutsättning för att ett nationellt policylabb med resurser och mandat kan komma till stånd på sikt.

Bland annat har Tillitsdelegationen, som har ett utökat uppdrag riktat mot myndigheter där Vinnova ingår, skrivit om policylabb i sitt huvudbetänkande. Vinnova och Tillitsdelegationen har även under hösten 2018 gjort en överenskommelse om samarbete för innovativ policyutveckling och tillitsfull styrning av myndigheter. Läs gärna mer i här nedan.

En internationell företeelse

Policylabb är även i högsta grad en internationell företeelse, då regeringar och förvaltningar världen över brottas med liknande utmaningar. Även om förvaltningsmodellerna många gånger ser helt olika ut i Sverige och andra länder så finns mycket att lära i ett internationellt perspektiv.

Det första policylabbet som etablerades Mindlab, i Danmark, har fått stort inflytande på andra länder. Efter 16 år som aktivt labb valde den danska regeringen våren 2018 att istället skapa ett nytt labb med starkare fokus på digitalisering, Disruption task force.

Exempel på policylabbs i andra länder

 Kontakt

Har du frågor om Vinnovas satsning inom policylabb? Kontakta gärna oss.

Jakob Hellman

Handläggare

+46 8 473 31 05

jakob.hellman@vinnova.se

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

tobias.Ohman@vinnova.se

Filip Kjellgren

Handläggare

+46 8 473 32 36

filip.kjellgren@vinnova.se

Senast uppdaterad 8 oktober 2018   |   Statistik för sidan