Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Enskilda företag

De här utlysningarna vänder sig till dig som som söker som ett enskilt företag, och inte är en del i ett samarbete.

Kan du få finansiering?

Vinnovas program Innovativa startups vänder sig till företag som är i en tidig fas i utvecklingen, när annan finansiering är svår att få. Det kan vara när du är på väg att starta ditt företag, eller i början på ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Inom Innovationsprojekt i företag riktar vi oss till företag med utvecklingsprojekt. Företaget ska utveckla idéer som är nya eller bättre än de idéer som redan finns. Idén kan vara en vara, tjänst eller en process med ett tidförsprång. Det innebär att om andra har en liknande idé ska du ligga före dina konkurrenter, och med vårt bidrag kommer du komma ut tidigare än dem på marknaden.

För att du ska få finansiering ska din idé bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Den ska också vara lönsam och helst kunna bli internationellt konkurrenskraftig.

Agenda 2030 och de globala målen

Det är också viktigt att projektet drivs på ett jämställt sätt.

Hur du driver jämställda innovationsprojekt

Vår finansiering ska vara avgörande för att du ska kunna genomföra projektet eller starta ditt företag.

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Statistik för sidan