Enskilda företag

De här utlysningarna vänder sig till dig som som söker som ett enskilt företag, och inte är en del i ett samarbete.

Kan du få finansiering?

Vinnovas program Innovativa startups vänder sig till företag som är i en tidig fas i utvecklingen, när annan finansiering är svår att få. Det kan vara när du är på väg att starta ditt företag, eller i början på ett forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Inom Innovationsprojekt i företag riktar vi oss till företag med utvecklingsprojekt. Företaget ska utveckla idéer som är nya eller bättre än de idéer som redan finns. Idén kan vara en vara, tjänst eller en process med ett tidförsprång. Det innebär att om andra har en liknande idé ska du ligga före dina konkurrenter, och med vårt bidrag kommer du komma ut tidigare än dem på marknaden.

För att du ska få finansiering ska din idé bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Den ska också vara lönsam och helst kunna bli internationellt konkurrenskraftig.

Agenda 2030 och de globala målen

Det är också viktigt att projektet drivs på ett jämställt sätt.

Hur du driver jämställda innovationsprojekt

Vår finansiering ska vara avgörande för att du ska kunna genomföra projektet eller starta ditt företag.

Utlysningar du kan söka

Innovativa startups

Finansiering för unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Vem kan söka?

Innovativa, unga, små aktiebolag och ekonomiska föreningar med en omsättning under 2 miljoner kronor per år

För vad?

Utveckling i form av affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Hur mycket?

Du kan söka finansiering i två faser. I fas 1 kan du söka upp till 300 000 kronor och i fas 2 upp till 900 000 kronor. Du söker till fas 2 efter att du har fått finansiering för fas 1.

Innovationsprojekt i företag

Finansierar av hållbara innovationer - produkter, tjänster eller processer som är i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer. Resultatet av projektet ska vara väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.

Vem kan söka?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar med maximalt 249 anställda

För vad?

Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Hur mycket?

Upp till 2 miljoner kronor.

Satsningar för dig

<p>Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.</p>
<p>Riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet.&nbsp;</p>
Senast uppdaterad 10 augusti 2018   |   Statistik för sidan