Företag i samarbete

För dig som är en del i ett samarbete. I de här utlysningarna behöver du hitta en eller flera parter att samarbeta med.

Satsningar för samarbeten

<p>Inom de 17 strategiska innovationsprogrammen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>
<p>Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.</p>
<p>Klusterprojekt är samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att främja forskning och standardiseringsprocesser.</p>

Senast uppdaterad 19 december 2019

Statistik för sidan