Erbjudande om innovations- och IP-checkar

Med start hösten 2018 kan små och medelstora företag söka innovations- och IP-checkar för att utveckla sin affärsverksamhet.

alt=""

En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar. Innovations- och IP-checken är ett bidrag på max 100 000 kronor. De företag som uppfyller kriterierna får del av erbjudandet via rådgivare på Almi och därefter hanteras ansökan av Vinnova.

Kriterier och krav för innovationscheckar

Innovationschecken är till för att företag ska kunna utvärdera en innovationsidé som kan leda till tillväxt för företaget. För att vara aktuell för en innovationscheck ska företaget ha minst nio anställda och minst tre årsredovisningar ska finnas tillgängliga. Att företaget är ett aktiebolag är ett krav.

Kriterier och krav för IP-checkar

IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för sina immateriella tillgångar med hjälp av extern kompetens. Denna check är tillgänglig för alla små och medelstora företag. Att företaget är ett aktiebolag är ett krav.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018   |   Statistik för sidan